Amaphuhpo ngezulu lihloma

Lokhu kusho ulaka lwabaphansi (amadlozi), kukhona osuke ukwenzile noma kwenzekile emndenini  okungabajabulisi neze abaphansi. Ngakho kufanele uqaphele abantu abasuke bekulelo phupho kanye nokwenzeka kulo ukuze uzothola izimpendulo ezingakunikeza isixazululo ekulungiseni leyo nkinga.

 

 

2 thoughts on “Amaphuhpo ngezulu lihloma”

  1. Sanibona ngicela ukuba ngophuphe kisha kamakhelwane nami engaty ngimi ngaphandle kwala ngihlala khona kuthe kusenjalo ngabona sekuvutha kwelinye lamakamelo kodwa enginalisebenzisi ngase ngithuma ingane yami yentombazane ukuty ayigijime iyothatha ukhiye

    Reply

Leave a Reply