Amaphupho ngomfowenu noma udadewenu

Uma uphupha ukuthi ubona umfowenu noma udadewenu kusho ukuthi kuzoba noshintsho empilweni yakho maduzane. Kungaba nobunzima emndenini kodwa uzophila impilo ende emva kokuqeda ukuzila.