26 thoughts on “Amaphupho ngommese”

  1. Ngicela usizo ngiphuphe ngiphuphe bangani bam bebahlaba ngomese ngemuva emzimbeni but mina ngabaleka ngabe lokho kushone kuthini

    Reply
  2. sanibona kungabe kushoni ukuphupha umuntu omaziyo ekugwaza ngomense bese abantu onabo bakushiye bengakusizi bese uzivikela kugcine kunguwena ogwaza loyomuntu ngomense kaningi umnqobe

    Reply
  3. Kusho ukuthini ukuphupha ubona abantu beshiswa emlilweni maqede wesabe khona ephupheni uhambe ubuyele ekhaya. Uphinde uthole umese egcekeni lakini maqede uzibone uthatha umese uwujikijela le kude nasekhaya kini

    Reply

Leave a Reply