isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngocansi

Leli yiphupho elingelihle, likhomba ukuba khona kwemimoya emibi ekuzungezile empilweni yakho noma kuleyo ndawo olala kuyona. Lokhu kungaba wumphumela wokusetshenziswa kwemithi yobumnyama kuwena noma imimoya emibi eyasala kuleyo ndawo okuyo. Ngakho-ke ukulwisana naleliphupho elivamise ukuba ngeliphindaphindayo kumele usebenzise isisekelo okholelwa kuso. Leso sisekelo singaba wusizo olutholakala kubelaphi besintu noma kungaba ukuthandaza uma ukholelwa kuNkulunkulu. Kepha-ke makuqapheleke ukuthi uma ungowesilisa osengena ekubeni yindoda, leliphupho lisuke nje liyibika lokukhula kwakho ngoba uye ufike kuvuthondaba okokuqala ngokocansi ngaphambi kokuba uphaphame, okuyindlela obona ngayo ukuthi usungakwazi ukuthola abantwana ube ngumzali.

60 thoughts on “Amaphupho ngocansi”

 1. Mna ndicela ukwazi kuthetha ukuthini uphuphe ulala nomntu oyindoda bese wothuke ukuloyo mood, mawuphaphama ekuseni ukuma periods akho

  Reply
 2. Hello, kuchaza ukuthini ukuphupha ucishe wenza ucansi kabili kwiphupho elilodwe nabantu ababili abahlukene. Kabili ngijikile ngabaphusha besathi bayaqala.

  Reply
 3. kusho ukuthini ukuphupha umuntu wakho egqoke izimpahla eziklebhukile ehleli ngemuva emotweni

  Reply
 4. Kuchaza ukuthin ukuphupha ulala neEx yakho ulijabulele uCansi emva kwalapho uzibone unezimpawu zokukhulelwa??

  Reply
 5. Kusho ukuthini ukulala nomuntu oqome umuntu omaziyo. And lomuntu olala naye usesikhathini and awumboni ebusweni?

  Reply
  • Leli yiphupho elingelihle, likhomba ukuba khona kwemimoya emibi ekuzungezile empilweni yakho noma kuleyo ndawo olala kuyona.

   Reply
 6. Kusho ukuthini uma phupha muntu othandana naye ekulindise embhedeni emvakwalokho uselwa no bhuti wakhe kusenjalo nizwa amaculo omshando ukutsengisa izihlahla

  Reply
 7. Uma uphupha ulala intombazane sengathi inkomo yayo inkulu, kanti futhi kunamaphalisa asemanzi kwinkomo yayo?

  Reply
 8. Kusho uthini ukphupha umuntu othandana naye nilwa nibanga ifonny mawuybheka lefonny yakhe kunesthombe senye intombazane

  Reply
 9. Mina nginokuphupha ngidiza into nje engikhule nayo.
  Uma ngisenkingeni sekumele ngiphephe ngiyandiza okwenyoni.
  Ng a be lokho kuchaza ukuthini ?

  Reply
 10. Ngiphuphe nginomunye usisi, ngabe kuchazani lokhu ngoba ngisanda kuyosilahla isilwane noma zinkomba zokuthi sisekhna?

  Reply

Leave a Reply