Amaphupho ngobumnyama

Uma uphupha usebumnyameni kusho ubunzima ekusaseni lakho ngaphandle uma ukwazi ukuhamba udabule ubumnyama uye ekukhanyeni. Uyophumelela futhi uchume.

6 thoughts on “Amaphupho ngobumnyama”

  1. Kusho ukthini ukuphupha umngan wentombi yakho ekuvezela umphambili wakhe ngamabomu, bese intombi yakho ikubuza ukuthi umubukani umngani wami umphambili. Futh kungath lomngani wakhe unamabala ebusweni.

    Reply
  2. Kusho ukuthini uma ulele nentombi yakho iphuphe igodolo isebumnyameni ithi zama ukukubamba kodwa ungabambeki ,wena bese uphupha indoda engena gumbo lakho igeza phambi kwemtombi yakho bese uma ubika nentombi yakho unibond imoyizelela leyoNsizwa

    Reply

Leave a Reply