Amaphupho ngobumnyama

Uma uphupha usebumnyameni kusho ubunzima ekusaseni lakho ngaphandle uma ukwazi ukuhamba udabule ubumnyama uye ekukhanyeni. Uyophumelela futhi uchume. iAfrika