Amaphupho ngobumnyama

Uma uphupha usebumnyameni kusho ubunzima ekusaseni lakho ngaphandle uma ukwazi ukuhamba udabule ubumnyama uye ekukhanyeni. Uyophumelela futhi uchume. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh