Amaphupho ngeminwe nezandla

Uma uphupha ukuthi izandla zakho zingcolile kusho ukuthi ubhekene nokulingeka ukwenza into embi. Uma zingagcolile nje kuphela kodwa zinamfuka futhi kusho ukuthi uzohlupheka ngokwezimali ubempofu ngenxa yalento olingekayo ukuyenza. Uma isandla sakho noma iminwe yakho ilimele uzolahlekelwa umsebenzi maduzane futhi uma umuntu enqume umunwe wakho noma isandla sakho kusho ukuthi maduzane uzolahlekelwa yinto oyisebenzele kanzima. Uma uboshwe izandla ephusheni kufanele uqaphele – kusho ukuthi kunenkathazo ezayo kuwe.

 

9 thoughts on “Amaphupho ngeminwe nezandla”

  • Ngiku nga phupha bengi thandazela nglumfundisi,
   Kule son to bantfu bebaba ncane ngesbalo… Ngaphinde ngaphupha lomunye umngani ebengi dadisha naye last year. pleaser ukana izandla, ezami zi qinaqinile kunezakhe.. Ngabe kushoni konkhe loku labadzala?

   Reply
 1. Sanibona, kungabe kuchaza ukuthini ukuphupha umama ekhipha iring yakhe yomshado eyifaka emunweni wam

  Reply
 2. Ngiphupha ngilwa nowesifazane ngimushaye ngimunqobe uma sengimushayile ngimubuze ukuthi ufunani lana athi uze kumyeni wami kuchaza ukuthin

  Reply
 3. Sanibonani.
  Ngiphuphe ngibolelwa uzwani onyaweni laka left,lavithika ngaphaphama ngithi ngiya esbhedlela ngfuna balinqume.

  Ngabe kuchaza ukthini lokho?

  Ngibuye ngaphupha izimbungulu zigcwele umzimba wonke zinginukela kabi, nalo ngingajabula uma ngingathola incazelo ngalo.
  Ngbonge ngisalinde incazelo enkosi boGogo noMkhulu

  Reply

Leave a Reply