Amaphupho ngengwenya

Uma uphupha ubona ingwenya kuwuphawu olubi. Kusho ukuthi uyakhohliswa – kungaba abathandiweyo bakho noma abangani bakho – futhi uzoba sempini kungekudala.

8 thoughts on “Amaphupho ngengwenya”

  1. sanbonani kuchazani ukuphupha ingane yakho idliwe isilwane ngendlela obekungayo bekungathi esasendle ngoba ngithe mengimthola ngathola engathi usele isingenhla kuphela kodwa esakhuluma ngethuke ngaze ngavuka ngisathukile ngiyabonga.

    Reply
  2. Kusho ukuthini ukuphupha ubona izalukazi nekhehla bethetha bethi Kade belindile angizwa sebeze balamba asambe sawela umfulu benengwenya ngayigudluza saphuma kahle siphephile ingasilumanga

    Reply
  3. Kachaza ukthini ukuphupha ingwenywa isendlini ungayazi ukuthi ingene kanjani,kuthi kusenjalo uzibone sezihamba esbhakabhakeni zintathu uzibuke zize ziyosithela???

    Reply

Leave a Reply