Amaphupho ngengwenya

Uma uphupha ubona ingwenya kuwuphawu olubi. Kusho ukuthi uyakhohliswa – kungaba abathandiweyo bakho noma abangani bakho – futhi uzoba sempini kungekudala.