Amaphupho ngezilwane ezihuquzela ngezisu

Uma uphupha ubona izilwane ezihuquzela ngezisu kusho ukuthi kunabantu abafuna ukukulimaza.

26 thoughts on “Amaphupho ngezilwane ezihuquzela ngezisu”

 1. Ngicela ukubuza, kuchazani ukuphupha uhanjwa amafudu amancane aw3 esengalweni ohlangothini lwesokunxele, leli elinye lusenyaweni lawa amanye asemlenzeni Uma ngingaphosisi Bewayisikhombis

  Reply
 2. Ngabe kusho ukuthini ukuphupha uxabana nomuntu osiza kini, kusanjalo uzibone ususegcekeni lakini umbone ahambisa phansi okwenyoka eya ngase ndlini? Ube esefuna ukungiluma ngambamba kanti uzomane aqhamuke endlini ngisabambene nomfanekiso wakhe ohambisa okwenyoka? ngiwu muntu ogxile emkhulekweni ngoba ngakhuleka ngihayisa ephushweni ngimbambile ngaze ngaphaphama

  Reply
 3. Ngiphuphe inyoka emhlophe enombala o yellow lenyoka ihlala emanzin, iphinde ishitshe ibe ngumuntu. Kade ekhuluma nami kukhona akucelayo ngaibuza ukuth yindaba aqale avele njenge nyoka.

  Impendulo yakhe ithe, phela nami angizidalanga ngidaliwe njengawe.

  Reply
 4. Kusho ukuthin ukuphupha inhlwathi idla wonke umuntu ohamba naye kodwa ingakubambi wena, kulabantu ebadlayo kukhona nomaziyo

  Reply

Leave a Reply