Amadlozi Amalobolo Amaphunga Amasonto Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado Utshani

12 thoughts on “Amaphupho ngezilwane ezihuquzela ngezisu”

  1. Ngiphuphe inyoka emhlophe enombala o yellow lenyoka ihlala emanzin, iphinde ishitshe ibe ngumuntu. Kade ekhuluma nami kukhona akucelayo ngaibuza ukuth yindaba aqale avele njenge nyoka.

    Impendulo yakhe ithe, phela nami angizidalanga ngidaliwe njengawe.

    Reply
  2. Kusho ukuthin ukuphupha inhlwathi idla wonke umuntu ohamba naye kodwa ingakubambi wena, kulabantu ebadlayo kukhona nomaziyo

    Reply

Leave a Reply