56 thoughts on “Amaphupho ngezilwane ezihuquzela ngezisu”

 1. Sawubona ngiphuphe inyoka eluhlaza ingaphakathi kwengane yam ikhanda layo livela emlomeni wengane umsila ubuvelangaphansi konyawo

  Reply
 2. Alilo phupha leli
  Ngenye intseni ngilele neboyfriend yami ngavuka ngihanjwa ishongololo emathangeni duzane nosisi wam. Ngathuka ngaliphosa phantsi.
  Ingabe kusho ukuthini loko?
  Ngiyabonga.

  Reply
 3. Ngiphuphe ngisesiqiwini ngihamba nengan yami kwaqhamuka amabhubesi, izingwe nezindlovu zasijaha…ngabe lisho ukthin leliphupho?

  Reply
 4. Kusho kuthin kuphupha inyoka isuka ngaphansi kwathayela yehla ngodonga ize fike icashe phansi kombede ngilokhu ngibheka engathi ibifuna kungishaya mangigijima ngyolanda nduku endlin enkulu ngifice isisemnyango isibulala isbankwa then bese ngiyayishaya ife

  Reply
 5. Kukuchaza ukuthini if uphuphe inyoka ikuhamba xa ifika esandleni ikulume kodwa kuba indilumile ndiyisike ndiyibulale kuvele nomntu endimaziyo yena inyoka ayimenzi nto.

  Reply
 6. Sanibona ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphapha unwabu ulishaya koda kugcine lona likushaye ngemuva emhlane laphelela lapho wangabe usalibona

  Reply
 7. Ngicela ukubuza ukuthi kuchazani ukuphupha uhleliwe ufezela obovu engubeni? Usizwe umfana ongamazi awususe awu flush e toilet?

  Reply
 8. Ngicela ukubuza, kuchazani ukuphupha uhanjwa amafudu amancane aw3 esengalweni ohlangothini lwesokunxele, leli elinye lusenyaweni lawa amanye asemlenzeni Uma ngingaphosisi Bewayisikhombis

  Reply
 9. Ngabe kusho ukuthini ukuphupha uxabana nomuntu osiza kini, kusanjalo uzibone ususegcekeni lakini umbone ahambisa phansi okwenyoka eya ngase ndlini? Ube esefuna ukungiluma ngambamba kanti uzomane aqhamuke endlini ngisabambene nomfanekiso wakhe ohambisa okwenyoka? ngiwu muntu ogxile emkhulekweni ngoba ngakhuleka ngihayisa ephushweni ngimbambile ngaze ngaphaphama

  Reply
 10. Ngiphuphe inyoka emhlophe enombala o yellow lenyoka ihlala emanzin, iphinde ishitshe ibe ngumuntu. Kade ekhuluma nami kukhona akucelayo ngaibuza ukuth yindaba aqale avele njenge nyoka.

  Impendulo yakhe ithe, phela nami angizidalanga ngidaliwe njengawe.

  Reply
 11. Kusho ukuthin ukuphupha inhlwathi idla wonke umuntu ohamba naye kodwa ingakubambi wena, kulabantu ebadlayo kukhona nomaziyo

  Reply

Leave a Reply