Amaphupho ngezingwenya

Uma uphupha ingwenya kusuke kuzokwenzeka into embi, kokunye ukuphupha ingwenya kusho isifo, umshophi noma umonakalo ozokwenzeka. Kubangcono uma kuwukuthi ekuyiphupheni kwakho ayikulumanga, ngoba lokho kusho ukuthi noma ungavelelwa umshophi kodwa umonakalo ngeke ube mkhulu ngaleyondlela noma wona uzoba khona.

16 thoughts on “Amaphupho ngezingwenya”

 1. ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ngidakhela ugandaganda omukhulu emanzini ngibalekela izingwenya ezincane ngithe ngisabaleka kanjalo ngaphushwa igagasi ngamandla lingibalekisa. ngyabonga

  Reply
 2. Ngicela ukubuza kushoo ukuthi ukuphupha i gwenya ingena endlini kondwa hhayi kini wacela ukuthi benginike umlotha ngiyithe ngawo ngikhuleke yavele yancipha yaphuma uma ngizovikela umakoti ebizomlimaza endlini

  Reply
 3. Sabina ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha ubona ingwenya iyongeba emanzini angcolile bese ubuyela emuva…..bese ucosha isitini uthi uyazijikijelela kuvele kushayeke yona ilimale isandla sayo kube sengathi iyafa

  Reply
 4. Kusho ukuthini ukuphupha izingwena zikuvimbile , khona lapho zigqitshwe umhlabathi ugcine sudlulile kungekudala ufice isoka lakho nesoka lakudala, leli elakidala likuqabuze

  Reply

Leave a Reply