Amaphupho ngofudu

Uma uphupha ubona ufudu kuyishwa ebhizinisini lakho ngaphandle uma ulubambile waludla. Lokho kusho ukuthi uyophumelela ngenxa yokuzikhandla kwakho.