isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngofudu

Ufudu yisilwane esaziwa ngokuba yisinokwe uma sihamba futhi siphila isikhathi eside kakhulu kunezinye izilwane eziningi. Kanjalo nasemaphusheni siyibika lobunjalo baso kulokho umuntu asuke ekuzama. Ukuphupha ufudu kuchaza ukuthi lokho ophokophelele ukukufeza ngemizamo yakho, imvamisa okuba yibhizinisi, izithelo zokuzikhandla kwakhko zizoza kancane, kodwa-ke kuyogcina kucacile ngemuva kwesikhathi eside ukuthokozele ukuzikhandla kwakho. Abanye bathi uma uphupha ubona ufudu kuyishwa ebhizinisini lakho ngaphandle uma ulubambile waludla; lokho okuwuphawu lokuthi uzophumelela ngenxa yokuzikhandla kwakho.

23 thoughts on “Amaphupho ngofudu”

 1. Ngicela ukubuza mina uma ubona kuhamba ufudu ethuneni lomuntu osewashona ft wadutshulwa nabantu abamdabula asibazi BT namhlanje sifica ufudu ethuneni lakhe pls reply am really stressed

  Reply
 2. Ngiphuphe ngifounelwa umakhelwane ethi angizofeeder amachwane engulube ayafa yindlala njengoba umha wazo esefile…lichaza ukuthini leliphupho 😥😥

  Reply
 3. ngiphuphe ekhaya bephethe izimfudu nafika kwena nonginikayo nami kodwa ngavele ngaluphahlaza phansi ngaguqa eblomini ngathi ngiyaphahla

  Reply
 4. mina ngiphuphe ekhaya bekhetha izimfudu bonke banginika nami kodwa ngalu phahlaza phansi bt lkukhonebephethe olunabantwana kodwa kuthe ngiyabuka ngibona ngathi siyalungisa endlini sifuna kulala ngathi kunomsebenzi kamamncane ongasekho

  Reply
 5. Ngiphuphe ufudu lisemotweni ngahamba ngayohlola khona ephushweni kwathiwa ngiyagadlwa ngalushaya ngalubulala ..ngavuka manj ngyadideka lomyalezo usho ukuthini.

  Reply
  • Leli phupho lichaza ukuthi Ukuphupha ufudu kuchaza ukuthi lokho ophokophelele ukukufeza ngemizamo yakho, imvamisa okuba yibhizinisi, izithelo zokuzikhandla kwakhko zizoza kancane, kodwa-ke kuyogcina kucacile ngemuva kwesikhathi eside ukuthokozele ukuzikhandla kwakho.

   Reply

Leave a Reply