Amaphupho ngobuhlalu

Ukuphupha ubona ubuhlalu kungasho ukuthi ungumuntu othanda izinto ezinhle.
Ukuphupha ufake ubuhlalu obubomvu benobumhlophe kungasho ukuthi abantu abadala bafuna wenze umsebenzi ufake lobo buhlalu ukuze bezokwazi ukuxhumana nawe.

Ukuphupha uthunga ubuhlalu kungasho ukuthi uphiwe ikhono lemisebenzi yezandla, futhi ungakwazi ukuziphilisa ngakho kukungenisele imali.
Uma uphupha uhleli phansi ubala ubuhlalu kungasho impumelelo ezoza nodumo, kodwa kumele usebenze ngokuzikhandla.
Uma uphupha ubuhlalu obumhlophe kungasho isithunywa somoya esisuke siphakamisa idlozi ukuthi kukhanye.

Ukuphupha ubuhlalu obuphuzi kungasho isithunywa somoya wenzuzo.
Ukuphupha ubuhlalu obukuhlaza okwesibhakabhaka kungasho isithunywa samanzi, kanti obubomvu bungasho umndiki nokuthi idlozi liyakuvikela.
Ukuphupha ubuhlalu obumnyama kungasho ubugedla, amandla noma ukuqina, busuke buveza ukuthi idlozi liyakuvikela emimoyeni emibi.

Ukuphupha ubuhlalu obukuhlaza njengotshani kungasho idlozi lentaba.
Ukuphupha ubuhlalu obuxube umbala okuhlaza okwesibhakabhaka kanye nomhlophe kungasho umdawu nesithunywa samanzi.

1 thought on “Amaphupho ngobuhlalu”

Leave a Reply