Ukuphupha ngamasimba

Ukuphupha wena ukaka kungasho ukuthi kukhona ukugula ithongo lakho elisuke likukhipha kuwena okungaba yinto ewubuthi engabeka impilo yakho engcupheni, noma kusuke kunezimo ezinzima obubhekene nazo ozokhululeka kuzo. Ukuphupha uzikakele khona kungasho ukuthi kunomuntu osuke ekuxabanisa nomlingani wakho ngesichitho. Uma uphupha amakaka – noma awomuntu noma awenja – uwabona kungasho ukuthi kukhona okuthumelela ngesichitho. Uma uphupha usendlini … Read more