Amaphupho ngomnqumo wasendle

Uma uphupha ubona isihlahla somnqumo wasendle futhi sinezithelo emagatsheni kusho ukuthi uyoba nempilo enoxolo nenjabulo futhi izifiso zakho ziyofezeka.