Amaphupho ngamakhadi okukweleta nokuthi amele ukuthini

Ukuphupha ngamakhadi esikweletu kumela ukukwazi kwakho ukuthola noma ukwenza okuthandayo empilweni ngaphandle kokusebenza kanzima noma ukukhathazeka kakhulu. Kukhombisa izinga lokukhululeka kwakho ngokuba namandla, amathuba noma ubumnandi.

Ukusebenzisa ikhadi lesikweletu kusho ukuthi wena noma okuthize ngawe kukwazi ukwenza noma yini ukufeza injongo ngaphandle kwezinkinga.

Ukuphupha ngabantu ababi benekhadi lesikweletu kungasho izinto ezingathandeki ngawe njengomuntu ezenza kube nezenzakalo ezimbi empilweni yakho ngokukhetha kabi, noma ukwenza izinto ngokweqile.

Ukuphupha ngokulahlekelwa yikhadi lakho lesikweletu kumela imizwa yakho yokungakwazi ukwenza okuthandayo empilweni, noma ukuzizwa ukhawulekile.

 

Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado

4 thoughts on “Amaphupho ngamakhadi okukweleta nokuthi amele ukuthini”

  1. Uma uphupha umdeni wala uthandana khona udla inyama ehlaza yesikopo senkomo emnyama kodwa wena ma usidla uthole ukuthi inyama yakhona ibolile koshu ukuthini

    Reply

Leave a Reply