Amaphupho ngenqola

Uma uphupha ukuthi ugibele inqola (ikalishi, ingqukumbane) kusho ukuthi kunebhadi elizayo. Kusho ukuthi uzolahlekelwa yizinto ozithandayo futhi uzobhekana nokukloloda namahloni futhi kubi kakhulu uma uphupha uyidonsa inqola. Uma uphuphe uyigibela inqola lokho kubika ukushona phansi empilweni, okuba ukwehla ezingeni obukulo. Kungaba ukwehla esikhundleni esiphezulu obukuso ngokomsebenzi, ukuphatha noma ngokwendima oyidlalayo kulokho okwenzayo futhi onothando lwakho. Kepha uma uphupha ukuthi udonswa ngabantu abaningi kungaba yiphupho elihle elingasho ukuthi uzokhushulwa emsebenzini uphathe izisebenzi eziningi. Uma uphupha uyishayela inqola, lokho kubika ubumpofu obuzayo obuzofika nobunzima obukhulu.

Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Inyama Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izingubo Izinhlanzi Izinja Izinkomo Izinyoka Izinyoni Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuzwa Umshado

5 thoughts on “Amaphupho ngenqola”

  1. min ngcela ukubuza ukuthi kuchazan ukuphuph wopha sengathi ukhulelwe ekubeni kusolakala vele ukuthi ukhulelwe kutkuth kuthiwa umntwana akabonakali

    Reply
  2. Ngicela ukubuza kuchaza ukuthini ukuphupha ujahwa amaphoyisa, nokuphupha unqunu ngoba ayangihlupha lamaphupho.

    Reply
  3. ngiyakhuleka emathogweni ngicela ukubuza ndlondlo kuchaza ukuthini ukuphupha amaphoyisa ezosesha ekhaya kodwa aphuma engatholanga lutho avalelisa ahamba

    Reply

Leave a Reply