Sesha

Amaphupho ngenqola

Uma uphupha ukuthi ugibele inqola kusho ukuthi kunebhadi elizayo. Kusho ukuthi uzolahlekelwa yizinto ozithandayo futhi uzobhekana nokukloloda namahloni futhi kubi kakhulu uma udonsa inqola. Kepha uma uphupha ukuthi udonswa ngabantu abaningi kungaba yiphupho elihle futhi kusho ukuthi uzokhushulwa emsebenzini uphathe izisebenzi eziningi. iAfrika

Amaphupho ngenqola

Uma uphupha ukuthi ugibele inqola kusho ukuthi kunebhadi elizayo. Kusho ukuthi uzolahlekelwa yizinto ozithandayo futhi uzobhekana nokukloloda namahloni futhi kubi kakhulu uma udonsa inqola. Kepha uma uphupha ukuthi udonswa ngabantu abaningi kungaba yiphupho elihle futhi kusho ukuthi uzokhushulwa emsebenzini uphathe izisebenzi eziningi. iAfrika

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.