isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngamanzi

Uma uphupha ukuthi uphuza amanzi kuyinhlanhla enhle uma nje ingilazi igcwele futhi amanzi ehlanzekile. Uma amanzi enodaka noma ingilazi ingcolile noma ifile uzolahlekelwa yinto ebalulekile maduzane noma umuntu omaziyo uzokucela usizo. Kanti ke ukuphupha amanzi ahlanzekile, phakathi kuwo kukhona izinhlanzi kanye nenyoka – lokho kusho ukuthi izinto zakho ziyakhanya noma zimhlophe.

Ukuphupha amanzi angcolile futhi eyizikhukhula kusuke kukhomba ukukhulelwa okungaba kuwe uma ungumuntu wesifazane noma okungaba komunye umuntu osondelene nawe. Kephake uma ehlanzekile asuke ebika ukusuka kwebhadi ebelikusingathile noma ubungozi obukade ubhekene nabo, kungaba ubungozi obuwazi ngabo noma obukade ungazi ngabo.

161 thoughts on “Amaphupho ngamanzi”

 1. Kushu ukuthini ukuphuma endlini kugcwele amanzi engathi nilele kusebusuku amanzi lawa anginiswe imvula.Ngokusheshe futhi aphelw kwamanye amakamelo asale kuleli engilele kulo.kusenjalo kuqhamuke ubaba ongizalayo akhulume nje kodwa angisazi utheni bese ehamba ngathi khona la ebephuthuma khona.

  Reply
 2. Ngabe kuwonde ukuthini ukuphupha ulwandle kube sengathi liyaphuma , kutholakale umkhondo wokuthi kunento ephakathi emanzini bezame ukuyikhipha kodwa benga phumi nalutho

  Reply
 3. Ngabe kusho ukuthini ukuphupha nishower(ishwa ngamanzi tholukuthi awuwedwa Nibaningi mhlambe kusedolobheni langakini then neniningi nikhone ukuphuma kulawo manzi lapho khona mawbheka kwasani unqunu futhi uzinakele izindaba zakhe nje kuyabalekwa uqede unyuke izitebhisi zebhilidi thizeni maqeda uhlangangane neningi ulitshele uJesu uyabuya bazithulele nje uqede uqhubeke nokukhuphuka lezozitebhisi?

  Reply
 4. Mina ngiphuphe beetroot kabishi No bhatata kusesivandeni,kuhle emva kwalo ngaphupha amanzi agcwele bhavu e bathroom e clean

  Reply
 5. Ukuphupha AmaDamu amabili elincane nelikhulu namanzi ahlanzekile phakathi emile , amadamu asentabeni ,
  ngabe lokhu kusho ukuthini?

  Reply
 6. Sanibona Mina ngiphupha nje amanzi kulezinsuku,ngiwaphupha amahle ngiphinde ngiwaphuphe angcolile.Ngesinye iskhathi ngize ngibhukude kuwona,elingithusa kakhulu engivuke ngalo,ngiphupha ingane yami ibhukuda emanzini ngeva ikhala phakathi kwamanzi kanti ibhukuda nesdumbu somuntu wesilisa.

  Reply
 7. Ngiphuphe amanzi angcolile esemgodini osendlini ephuphuma futhi kunamasele, ngabe kuchazani lokho

  Reply
 8. Sanibonan ngcel ukbuz kush ukthin ukphuph usemfuleni okungath kthiw angingen amanzi encolil kod abany sebephakath ngingcin ngingangenang ngnyukel ngenhla kwaw lawngenis khon ecwebil ehlanzekil mengith ngyongen ngakhon kube nesizib ngaphans ngbon owesilis esigudl khon nhaphansi okungath kunobhanan abangavuthisisiw kahl kod sebe bakhul engphosel owam nalab enghamb nabo sibandl

  Reply
   • Ngisacela ukubuza nali iphupho ngiphupha ngibalekela izinja eziningi ezibhidi mazifika Kimi efike kuqala ngayibiza ngegama zamazonke khona lapho ngibona sengathi ngisempazini kuvela abelungu ababili nabo bagibele nezinja emoteni khona lapho ngibona sengisemanzini smile nabanye abantu engathi masiphuma sizogibela ezimontweni sengathi mina ngithi awubheke nazi izincwadi zami zokushayela

    Reply
 9. Ngcela ukubuza kuchaza ukuthini ukuphupha sisemfuleni ohambayo bese uphenduke ube bomvu kube ngathi uthukuthele usithele nangawo amanzi

  Reply
 10. sanibona ngicela ukubuza kuchazani ukuphupha u dizela endaweni ekuhlaza sandawo yokudlala igalofu mawubheka phansi kunamanzi acwebile uhamba nosis wakho bese ngithi asambe siye manzini uma nginedlozi uzobona lawa manzi acwebile azophenduka abe bomvu nangampela amanzi ajika aba bomvu sagazi

  Reply
 11. Kusho ukuthini ukuphupha uhamba ngesikhephe phezu kwamanzi but kubenomuntu okuvimbayo ungafikanga la uya khona uwele ezindongeni ezansi

  Reply
 12. Bendicela ukubuza xa uphupha ubukele abantu ababini bezibulqla ngokuzishonisa emanzini kuthetha ukuthini…omnye ufile then omnye uthe xa ehlangulwa laphela iphupho.

  Reply

Leave a Reply