Amaphupho ngodaka

Uma uphupha usodakeni kusho izinto ezimbi. Uma lukungcolisa abantu bakhuluma ngawe ngemva kwakho. Uma ubambeka kulo kusho ukuthi izikweletu zakho ezimbi zizokubangela inkathazo. iAfrikaAmaphupho, Amasiko, Izithakazelo, Umlando ngesiZulu. Amaphupho ngesiXhosa: https://iafrika.org/xh