Amaphupho ngeselesele (ixoxo)

Ukuphupha ngexoxo (iselesele) kuyinto engeyinhle, imvamisa leli phupho liba ukuphupha umuzi kababa wakho noma lapho kuzalwa khona ubaba wakho ugcwele amasele. Lokhu kusho ukuthi kunomuntu okushaya ngesichitho esiphehlwa ebusuku nasekushoneni kwelanga sesahlukaniso sothando.

10 thoughts on “Amaphupho ngeselesele (ixoxo)”

  1. Emsebenzini mashintsha izimpahla zokusebenza ukufaka unyawo escathulweni uthole kune selesele kubangwa yini

    Reply

Leave a Reply