isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Amaphupho ngeselesele (ixoxo)

Ukuphupha ngexoxo (iselesele) kuyinto engeyinhle, imvamisa leli phupho liba ukuphupha umuzi kababa wakho noma lapho kuzalwa khona ubaba wakho ugcwele amasele. Lokhu kusho ukuthi kunomuntu okushaya ngesichitho esiphehlwa ebusuku nasekushoneni kwelanga sesahlukaniso sothando.

30 thoughts on “Amaphupho ngeselesele (ixoxo)”

 1. Sanibona cela ukubuza kuchaza ukuthini lokhu: bengilele ngabona isithunzi esimnyama above me then suddenly ngathi lesi sithunzi singena kumina ngoba umzimba waqala uki shaker right after that ngavele ngaphupha ngihamba nabanye abantu engathi ihlathi and kukhona amaselesele amancane ngathi izingane a brown ngabuza losisi engihamba nawe ngathi aibo uyawabona lama selesele wathi yebo ungawanaki amaselesele amancane lawa..mase ngaphupha ngizobhala test lasengiqala khona ngavele ngaphaphama

  Reply
 2. Kusho ukuthini ukuphupha upheka I rice muligovuza selibila kuvele amaselesele awu 2 phakathi ebhodweni ebila futhi eyobuka isikhumba esi brown kusala esimhlophe

  Reply
 3. SAn bona kusho ukthini ukuphupha ucosha imal yama coin a silver neyhlanu, mangithi ngphakamisa ikhanda kuvele ixoxo eli brown lagxuma leza ngakimi , but before lifika lajika labaleka

  Reply
 4. Ngicela ukusho ukuthi you interprete dreams accurate konke kuyiciniso.siyabonga kakhulu i visit this page almost everyday.Unkulunkulu akwamdisele uyasisiza kakhulu.

  Reply
 5. Sanibona, bengisacela usizo nencazelo lapha, ngiphuphe ngilwa neselesele elikhulu eliluhlaza mangithi elikhulu ngisho elingangendlovu, kodwa belingazile kumina ephusheni benginosana obelubukeka lunezinyanga ezimbili, lesele sele belifuna lolusana lwami, kodwa ngize ngaphaphama ngilwa bengalitholanga usana lwam. Mangivuka unyawo ebengilisebenzisa ngikhahlela linyelile.

  Reply
 6. Kusho ukuthini ukuphupha amasele sele amncane a gcwele umbhede naphansi;ama sesele a gcwele ugumbi lonke

  Reply
 7. Cela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ixoxo Eli brown/
  Nsundu lisendlini nilikhiphe libuye lingene noma kube khona olingenisayo endlin , ephupheni nitalesaba leli xoxo kodwa alinenzi lutho

  Reply
 8. Emsebenzini mashintsha izimpahla zokusebenza ukufaka unyawo escathulweni uthole kune selesele kubangwa yini

  Reply

Leave a Reply