Amaphupho ngamazambane

Uma uphupha udla amazambane futhi emaningi kusho ukuthi uzochuma. Uma uphupha amazambane kodwa embalwa kusho ukuthi kunobunzima ekusaseni lakho.