isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izithakazelo zakwa Ntombela Clan Names

Mahlobo!
Mpangazitha!
Nin’ enipheka ngembiz’ ende
Isibong’ esibi
Esingabizwa ngabalandakazi
Sisindi somtshiki
Nin’ enishay’ impukane ngesibhakela
Niyinqamul’ amathumbu
Nina bakwaMalandela
Nin’ enizal’ uZulu
Nina bakwaDambuza
Nina bakwaLuswazi
Dlukula!
Nzuza!
Sishosho sikaPhunga noMageba.

40 thoughts on “Izithakazelo zakwa Ntombela Clan Names”

 1. Ey ningoNdabezitha impela ngisho nixoxisana anidiliki nje emthini nikhulumisana kaaaahle aw Mageba

  Reply
 2. kant abantu bakthathela ezithakazelwen zethu ukut isbongo sethu sibi futy asjwayelekile, inkinga yam ukut ngithanda kwazulu

  Reply
 3. cha Sobahle untombela yena uzalwa uLuzumane umfowabo kaNtombela u Malandela ozala uZulu noQwabe ababe amawele uQwabe nguye oMdala ubazala esitholeni sakwaZungu ababembiza ngoNozinja.uZulu uye okwakheka ngaye isizwe samaZulu.bhuti uMuzi ungake uchaze ngoMalinga oqhume esiphezi noma ingabe ukhona onolwazi kuleyondawo

  Reply
  • Ayi Bafo…ngeke bafo..ngiyaphika…ngiphika kakhulu ngalento oyishoyo…nombhali udidekile…Angazi ngempela ukuthi abantu bayithathelaphi lento yokuthi uMalandela umfowabo kaNtombela.
   uNtombela akasiyena ubhuti kaMalandela, uMalandela kaLuzumane wazala uQwabe noZulu… uQwabe wahamba ngenxa yokuthi wayebheke ukuthatha okungu kababa wakhe njengenkosana… uZulu wasala wazala iNkosinkulu. Nkosinkulu yazala uNtombela. uNtombela wazala amadodana amathathu uZulu,uMpangazitha noMahhaye. uMpangazitha wazala uMahlobo. uMahlobo wazala uDlukula Dledle. uDlukula dledle uyena owaphuma kaZulu wathatha isibongo sakhokho wakhe uNtombela, saqala kanjalo isibongo sakaNtombela..
   uDlukula Dledle wazala uSobahle.
   oMalandela ngokulandela izinkomo zamadoda….Siqala ngaye uMalandela, mase siyalandelanisa…futhi kwithakazelo zethu mase sithopha khona uZulu wokuqala mase kuba uZulu owazalwa uNtombela.

   Reply
  • Ingakho bafo abanye bakwaZulu bathi sihlobene ngoba ezithakazweleni sabo oZulu bathi ‘uNtombela owazala uZulu’.
   uNtombela wenza into enhle ngoku qamba inkosana yakhe ngoZulu, ngoba umuza wakwaZulu wavuka wama qinqgo ! ngenxa yakhe uNtombela.

   Reply
 4. yebo usobadli uzalwa udlukula benozwana nothayiza.yena usobadli .uzala unzobo kasobadli owayeyinduna yebutho lezimpohlo.kanti uNtombela wayewumfowabo kaMalandela bazalwa uLuzumane ka Mnguni 2 .so untombela wayenamadodana amaningi lawo kwaku umdlani,umpangazitha,umahlobo,untanzi

  Reply
 5. ngicela ezakwa ZULU, NTOMBELA, MAZANGATSHE, UMHLEHLO UWILE EMADUNENI KWAQONGAKAZI KHALIMETSHE

  Reply
 6. uNtombela uzala uNtanzi ngoba ke uNtanzindini lo wayeyinyanga waduma kakhulu le kwelasenkandla wagcina sekuyisbongo ingakho ke abuye angene kwaNtombela ngodlukula labo bobunyanga ngicela ke ofuna ukwazi kabanzi axhumane nam 0836699571 ukufunda akupheli kant nokwazana boMahlobo kuhle

  Reply
 7. cha lomuntu owabhala lana akiyena wakithi kaNtombela akushowo nje ukuthi isibongo esibi kuthiwa esihle esingabuzwa mlandokazi ,futhi ke singoSobahle Lukhwazi Nzobo kuningi nje angakufakile lana phela akusona isbongwana lesi #proudly Muzi Ntombela

  Reply
 8. Thina sibakhulu kwaZulu, salahla ngokuLandela izinkomo zamanye amadoda. Phezu kwalokho sayekela ukudla sabhema insangu.

  Reply
 9. Nginenkinga yezinsizwa zakwaZulu, ziyazibika ngisho ukt kukhona ubuhlobo bayiphikise leyo. Ngcela ningicacisele, intombi yakwaNtombela angithi ngeke yathanda kaZulu?

  Reply
 10. Izithakazelo zinde kakhulu ngeke uzibhale zonke phansi nakho lokho enikushoyo kukhona umbhali uthatha lapha nalapha

  Reply
 11. Ai nam I don’t understand manj ngob abany bathi singoDlukula kasobadli not kasobahle

  Reply
 12. thina o Mahlobo sashaya impukane ngesibhakela sazal uZulu .oMpangazitha tjoh! hhave sibakhulu

  Reply

Leave a Reply