isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wakwa Zungu

Abantu bakwaZungu, oManzini banomlando omkhulu KwaZulu ngoba kulapho kuzalwa khona iNdlovukazi uNozidiya, ezalwa ngokaKhuba wakwaMpungose. UNozidiya wayegane uMalandela owazala amadodana amabili, uQwabe noZulu. AbaKwaZungu babakhe eHlophekhulu bebuswa nguNcwane kaMhlehlo kaSengwayo kaNyamakayishi kaBaphephezi (oGwabini). Inkosi uZungu Abantu bakwaZungu baqala ukwaziwa ngokuthi bangabakwaZungu kusukela egameni likaZungu owabe emncane, umfowabo omdala kunguMakhoba, bezalwa nguNcwane. AbakwaZungu babakhe endaweni kusukela … Read more