Umlando wakwa Mnguni Clan Names

Isibongo sakwa Mnguni ngesinye sezibongo ezande kakhulu esifundazweni sakwaZulu. Kuleli khasi sithi ake siqaphuze kancane ngomlando waso lesi sibongo. Ngokomlando sithola ukuthi uhlu lozalo lwakhona lumi kanje: Kukhona uLunyanda, Magangathi, Mlotshwa, Mafu, Mbekwane, Zwangendaba, Ntabeni, Mgayi, Mbela (Mombela), kanye noMpezeni. Lana ke ngeke sigxile ekutheni bona noMzimela bahlobene kanjani ngoba lufushane ulwazi esinalo ngoMzimela kanye … Read more

Izithakazelo zakwa Mnguni Clan Names

Qwabe,Gumede,Mnguni kaYeyeye,Osidlabehlezi bakaKhondlo kaPhakathwayo,Abathi bedla, babeyenga umuntu ngendabaAbathi “dluya kubeyethwe”,Kanti bahlinza imbuzi,Bathi “umlobokazi ubeyethe kayikhuni”,Sidika lolodaba,Phakathwayo!Wena kaMalandela,Ngokulandel’ izinkomo zamadoda,MazalankosiMpangazitha! Enye indlela yokuthakazela abakwa Mnguni Khondlo, Caluza, Ndlela, Bayeni, Mgcaweni, Gebashe, Mzimela, Mfeka, Donda, Maphanga, Nkundlande, Mzukase, Myeni, Nozulu, Msiza, Khuzwayo