Izithakazelo zakwa Ngubane Clan Names

Ngubane
Mbovu,
Somahhashi
Nyoniyezwe
Nomafu, Myaluza,
Ngcukumane,
Zikode elimhlophe,
Matomela,
Nzombane, Ngogozabantu,
Nomasikisiki, nyon’ esindwa isisila sayo,
Ndoda kaNyamazane,
KaSodlelezi esadl’ amabele amhlophe sawashiya nenkehlane,
Ngcwingcw’ ephuza kwezid’ iziziba,
Uma ingaphuza kwezimfushane umlomo ungabuya nodaka,
Vathu oluphezulu ngoba oluphansi olwabafokazane,
Nina baseMabovini okwakhala inkomo kwakhala imbuzi kwasha imizi,
Nomaphikwane!

35 thoughts on “Izithakazelo zakwa Ngubane Clan Names”

 1. Mangbingelele lapha koNgwane.

  Ngithanda ukubuza bakithi ukuthi kwenza kanjani ukuthi abooMatomela bazovela nakumaXhosa kunesibongo samaXhosa akwaMatomela

  Reply
  • Akugcin lapho. Kukhonaukuxhumana bhekanje emaXhoseni kukhona
   Amabomvana
   Ukhokho kaNyawuza uSbiside okunguye ozala uNomafu
   Amaxhosa NATO anquan indiki
   Ukusika eljikayo

   Reply
  • Sizalwa ikhehla elilodwa u Sibeside owazala 1. UMavovo (Sibeside heir and the father of Mkhize people). 2.Gubhela his descendents also call themselves abakwaMkhize). 3. Nomafu ozala AmaBomvu and AmaBomvana. 4. Njanya uzala amaMpondo, anaMpndomise Kanye name Xesibe.

   Reply
 2. Ayikho into engijabulisa njengokubona nokuzwa izithakazelo zakwa Ngubane oMBOMNVU noma ngamgcina ngina 5 years ubaba wami kodwa mangizwa isibongo sakithi kubengathi ngibona yena uqobo… Sikhule njalo isizwe sama Mbomnvu.

  Reply
 3. Wooow,,,kumane kuyakaze igazi ngemithambo yalo uma sekuthiwa”Ngcukumane kaNomafu” elami-ke ikhehla lalivame ukungibiza ngoMatomela kaNgwane.

  Reply
 4. awu kwath angigiye! SIYACELA owaziyo umlando wakithi asiphe wona kukhona abathi sidabuka eSwazini. Abanye bethi siphuma ngaphansi kwesibongo sakwaNgcamu.
  siyacela Mabomvu nisisize

  Reply
  • Impela mfowethu nami nginokuzwa lokho bese ngiyadideka ngoba kuthiwa thina siphuma ensizweni uMbomvu owayekaNongoma kanye nabakwaNzuza. Nokwathi ngoba uMbomvu wayemuhle kakhulu izintombi zimfuna ngapha nangapha uShaka wamkhipha amehlo khona izintimbi zizodidekA nguye. Kulapho ke kwavela khona isiko lokunquma umunwe abakaMbomvu behlonipha uMbomvu kade eseshonile ngenxa yokukhishwa amehlo inkosi uShaka

   Reply
   • Ngathi ushaya khona Nomafu.nami kdala inguhlupha leyokunqamula umunwe ukuthi kwakuyini inhloso ngqangi.ngyabonga ukwazi.Mbovuuuu!

    Reply
   • Ngiyabonga Mbomvu nami kade ngangifisa ukwazi kungani sinqume umunwe! Ngizizwa ngikhululekile manje
    Somahhashi❤️

    Reply
 5. Ayi mabomvu ngyathanda kakhulu ngyajabula uma kusakhona abantu abafana nam boNZOMBANE abazaziyo ukuth baphumaph

  Reply
 6. abanye baqhubeka bathi;
  Mabhala Ngozipho amanye amadoda abhala ngepensili
  Nogwaja wezikhundlakhundla
  Esinye esokulala,
  Esinye ngesothamela ilanga
  Esinye Ngesokubalekela izinja
  Mgwazi kaqhaqha
  Gidli mbhede emva kwendlu KaMaNdlovu
  Zinja Ziwukhwintshile unogwaja kanti zikhwintshe umsila
  NoVanzi omuhle ngomlenze
  angazi ke lapho

  Reply
  • abanye baqhubeka bathi;
   Mabhala Ngozipho amanye amadoda abhala ngepensili
   Nogwaja wezikhundlakhundla
   Esinye esokulala,
   Esinye ngesothamela ilanga
   Esinye Ngesokubalekela izinja
   Mgwazi kaqhaqha
   Gidli mbhede emva kwendlu KaMaNdlovu
   Zinja Ziwukhwintshile unogwaja kanti zikhwintshe umsila
   NoVanzi omuhle ngomlenze
   angazi ke lapho

   Reply
 7. Vathu oluphezulu ngoba oluphansi olabafokazana, nina abaseMabovini okwakhala inkomo kwakhala imbuzi kwasha imizi, Nomaphikwane!

  Reply

Leave a Reply