Umlando wesibongo sakwaNtombela

Abantu bakwaNtombela baphuma kuNtombela owayengumnewabo kaMalandela, bona bezalwa nguLuzumane kaMnguni. ULuzumane waba namadodana amaningi okwabalwa kuwo uMcineka, uMchunu, uKhanyile, uMahaye kanye nabanye abaningi. UNtombela wayekhonze umnewabo uMalandela ngoba nangemuva kokukhothamakwakhe uMalandela, nguyena uNtombela owabe esebambela indodana yomfowabo isikhundla. Leyo ndodana kwabe kunguQwabe, yena yedwa uQwabe wodumo emlandweni wakwaZulu. UQwabe wayelanywa nguZulu. Ngesikhathi uMalandela ekhothama, babesebancane … Read more

Izithakazelo zakwaNtombela

Mahlobo! Mpangazitha! Nin’ enipheka ngembiz’ ende Isibong’ esibi Esingabizwa ngabalandakazi Sisindi somtshiki Nin’ enishay’ impukane ngesibhakela Niyinqamul’ amathumbu Nina bakwaMalandela Nin’ enizal’ uZulu Nina bakwaDambuza Nina bakwaLuswazi Dlukula! Nzuza! Sishosho sikaPhunga noMageba. Umlando wesibongo sakwaNtombela. iAfrika