Umlando wakwa Qwabe

Imvelaphi kaQwabe Siyazi nokho ukuthi sekwaba khona izibongo ezizimele nje ezingoGumede kodwa lapha kwaQwabe kwaku yisithakazelo sakhona, kusukela ekutheni: “Wena weguma elide.” Phela uQwabe wabe engowaseNdlunkulu yaseBukhosini okhokho bakhe bavela esendeni likaNtu iNgonyama eyayibusa amaZulu engakasuki eNkabazwe yezwekazi i-Afrika. INgonyama uNtu yazala uMnguni yena owazala uLuzumane, uLuzumane wazala uMalandela. Umuzi kaMalandela omkhulu wabe ukwaNkomonye lapho … Read more

Izithakazelo zakwa Gumede

Mnguni,Qwabe,Mnguni kaYeyeye,Osidlabehlezi bakaKhondlo kaPhakathwayo,Abathi bedla, babeyenga umuntu ngendabaAbathi “dluya kubeyethwe”,Kanti bahlinza imbuzi,Bathi umlobokazi ubeyethe kuyikhuni,Sidika lolodaba,Phakathwayo!Wena kaMalandela,Ngokulandel’ izinkomo zamadoda,Amazala-nkosi lana!Mpangazitha!KaKhondlo kaPhakathwayoAbadl’ umuntu bembhuyabhuya ngendabaBethi dluya kuyabeyethwaAbalw’ impi noShakaWath’ uShaka makusikw’ ugebheziLwekhand’ aphuze kulona.Mgwaqo!Khuzwayo!Makhanya! Inguqulo 2 Mnguni!Qwabe!Mnguni kaYeyeyeKaKhondlo kaPhakathwayoAbadl’ umuntu bembhuyabhuya ngendabaBethi dluya kuyabeyethwaAbalw’ impi noShakaWath’ uShaka makusikw’ ugebheziLwekhand’ aphuze kulona.Mgwaqo!Khuzwayo!Wena kaMalandelaNgokuland’ izinkomo zamadodaAmazala nkosi lana,Mpangazitha!Makhanya!