Sesha

Izithakazelo Nomlando WakwaZondi

Izithakazelo zakwaZondi Nondaba Gagashe! Luqa! Tetane! Lusibalikhulu! Nhlabisile kaGinindza kaNjapha KaNomaphindela kaNokhuva kaNdokoshe kaSidukuduku! Gasa ngokugasela izizwe! Jangeni kaBhambatha kaMancinza Maguduzela owaguduzel’ izihosha nezihoshana! Mabonw’ abulawe njengenyamazane! Mpunyumpunyu bemphethe Dudul’ amaBhunu Shibase! Umlando wabantu bakwaZondi Abantu bakwaZondi badabuka eSwazini esizweni sikaMmbo. LoZondi indodana kaLusibalukhulu wakhona kwaDlamini, wazala uNhlabintshiseko okunguyena owagcina esenguZondi. UNhlabintshiseko kuthiwa waxabana nodadewabo … Read more

Izithakazelo zakwaZondi

Nondaba, Gagashe, Mancinza, Nhlab’shile Luqa, Bhambatha, Wena owancinza isoka labuyela entombini! iAfrika

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.