Sesha

Umlando Wokuhlukana Kwabantu BakwaNzama noChamane

Sibe nengxoxo noMama Nomusa Maphumulo ohlala endaweni yaseNanda eCongo. Uzalwa intombi yakwaNzama, usixoxele ngokuhlukana kwesibongo sakwaNzama noChamani. Ezikhathini zakudala kwakuvamise ukuthi kube nempi yezigodi okwakwenzeka kuliwe ngoba kubangwa ubukhosi kanye nabantu. Naliphi inqadi laliba nezinsizwa ezikhethelwa impi ekuyothi mhla impi iyohlangana zikhishwe izinsizwa ukuyolwa. Izingane nomama babesala emakhaya bazilungisele ukucasha uma sihlulwa isigodi sabo. Uma … Read more

Umlando wakwaNzama

Abantu bakwa Nzama kusengabantu bakwa Wosiyane, Imvelaphi yabo ikwa Ngcoba bahlobene no Dube, Nyusa nama Qadi. uNgcobo no Mkheshane bazalwa ngu Vumezitha wakwa Nyuswa bahlobene futhi no Shangase. Abantu bakwa NZAMA Wosiyane baningi eMvoti. Ake selamanise amakhosi akwa Wosiyane ngoba isibongo nesibongo umlando waso ulandeleka ngamakhosi aso. Nzama, Manjanja, Khumalo (hhayi Mntungwa), Mvakela, Mashiza, Ngombane, … Read more

Izithakazelo zakwaNzama

Wosiyane, Gcugcwa, Mashiza, Dingila, Mkhandi wensimbi, Nina enidume ngokugcagca insimbi amanye amakhosi edume ngesithembu, Wena owawela ngelibanzi kwasala izindondo zacoshwa abafokazane, Nina bakwamfazi kashaywa ngemvubu kodwa ushaywa ngombhombolo wesidwaba, Zukula kaNombhoco, Gcugcwa kaNcameni, Ncameni kaNozaca, Nina baseNtendeni! iAfrika

Joyina mahala, uthole i-ringtone yezithakazelo.