Umlando wakwaNzuza (uNozishada kaMaqhoboza)

Imvelaphi yabantu bakwaNzuza UNozishada kaMaqhoboza wabe eliqhawe elikhulu likaZulu ngaphansi kweNgonyama uDingane kaSenzangakhona. Ibutho lakhe kwakuwuDlambedlu nokuyibutho elabuthwa yiNgonyama uDingane kaSenzangakhona. Abantu bakwaNzuza bazalwa nguNdebele owabe eyindodana encane kaMnguni kaNtu. Enye ingxenye yabo yilena ezinze kwaNdebele esifundazweni saseMpumalanga ngasemfuleni iNdubazi. INdubazi ibuye ibizwe ngeTubase nokuwulimi lweSipedi, ngesibhunu kuthiwa yiSteelpoort. AbakwaNzuza badume ngani emlandwini? Lena eMpumalanga … Read more

Umlando wakwaNzuza

Isibongo sakwaMthimkhulu esinye sezibongo esikhulu nesihlonishwayo emlandweni waKwaZulu. Kanti abantu bakwaNzuza baphuma kuNdzudza owayelamana noMthimkhulu. Bona batholakala lapho abasala khona endaweni okuthiwa iseMpumalanga nesifundazwe. Laba bantu baphuma emaNdebeleni abaziwa ngokuthi ngamaNdzudza. UMthimkhulu ebe naye ephuma eMaHlutshini. Okusho ukuthi ngokohlahla esizweni bangaNguni baseMbo. Ukufika kwabo KwaZulu babeholwa nguMgidi owayazi kakhulu amakhambi. Sithola ukuthi uMgidi wafika namadodana … Read more

Izithakazelo zakwaNzuza

Mahlobo, Mshazi, Debelimdaka, Bomvula, Wena owahlaba iso lesilo ngomuso wahlaba elengonyama, Nozishada kaMaqhoboza, Owaqhoboza izinkomo zamadoda, Umajiya kaDiniZulu kaMsuthu, Mudli!   Sweet Life Diabetes CommunitySicela usaphothe abaxhasi bethu: I-Sweet Life Diabetes Community ingumphakathi omkhulukazi¬† wabantu abenesifo sikashukela¬† kwi-inthanethi eNingizimu Afrika. Chofa LAPHA ukuthola izeluleko ezizokusiza ngokuthi ungayiphila kanjani impilo enhle nesifo sikashukela.