isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izithakazelo zakwa Zimu

Ncube!Khambule,Malandela ilanga,Mzilankatha onsundu nangezinyawo.Okhonza agoduke abuyele ekhaya.Ayokwakha umuzi omkhulu.Madlazitha,Nina bakwamtheli, umamtheli ulele ngaphandle komuzi.Uhlubulile akagqoki ngubo uhlekwa yizingwe nezingonyama azimhleki ziyamkhalela ngoba ziyizinyamazane.

Izithakazelo zakwa Khambule

Mzilankatha,Inkatha kayingen’endlini,Yangena kubola izinkaba zabantwana,Nina bakaNkomo zilal’uwaca,Ezamadojeyana zilal’amankengana,Mlotshwa,Malandel’ilanga umaliyoshon’emaNcubeni,Mpangazitha, Magasolo,Nina basebuhlen’obungangcakazi,Abadl’embeleni wenkomo kungafanele,Kwakufanel’udliwe ngabalandakazi,Nina bakaDambuza Mthabathe,Nina basemaNcubeni enabalekel’uShaka naziphons’emfuleni,Kwakhuz’abantu benifihla,Nafik’ eSwazini naphenduk’uNkambule,Msuthu,Mncube onsundu ngezinyawo zakho,Wen’oyithath’iNkosi uyibek’enhlabelweni,Nina baseSilutshana,Nin’enakhelana noMbunda,Nina bakaMaweni,Nzimande,Mncaphayi, Shezi,Malangatsha!