Izithakazelo zakwa Mkhize Clan Names

Gcwabe,
Khabazela kaMavovo kaZihlandlo,
Gubhela,
Mumbo omhlophe,
Wena waseMbo,
Wena okhanya amasi esiswini,
Singela,
Nhlama eyaphelel’etsheni,
Ngunezi,
Mumbo ombulazi,
Nina enadla umuntu nimyenga ngendaba,
Sibi side esimajembelezana,
Sibi side esimaphandla esaphandl’abeNguni bavungama,
Nina bengwaz’emabhudle,
Eth’isabhudla yabuye yaphinda yabhudla,
Malala amahle,
Nin’enalala nomunwe endunu,
Navuka nakhwif’ilanga,
Nzalo kaSambela,
Nina bakaSidaphudaphu ngokubadaphunela,
Nzalo kaLuzalo!
Zalankomo!!

Enye indlu yakwa Mkhize

Mkhize
Mumbo!
Ndlozela ka Langa!
Gubhela!
Amamb’ abambulaz’ abadl’ umuntu bemyenga ngendaba,
AbaMbo bakaSibisid’ esimaphandla,
Asebephandl’ abeNguni bavungama’
USibisid’ esimjembelezana.

BakaNongalo owaphana kakhulu,
Waze waphana ngenhlam’ isetsheni
Osindaphundaphu ngokwephana,
Nina bakanhlama yaphelel’ etsheni ngokuphana.

Nina malala amahle,
Alala nomunw’ endunu,
Navuka nakhwif’ ilanga.
Nina bakaMavumbuk’ unjengekhowe.

Ngunezi kaSingele,
kaZihlandla kaGcwabe,
Khabazela kaMavovo
Nina bengwadl’ eyathi isabhudla yaphinda yabhudla,
Nina enikhany’ amas’ esiswini.

Mumb’ omhlophe!
Nina besimahl’ esimhlophe,
Esilala ngamanzi
Nina bakaNongalo,
Nina baka Luzalo,
Nina baka Zelize!

4 thoughts on “Izithakazelo zakwa Mkhize Clan Names”

Leave a Reply