isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Umlando wakwa Mkhize

AbakwaMkhize ngabaseMbo Abantu bakwaMkhize kuthiwa ngabaseMbo ngoba beqhamuka kuMumbo. Futhi bengaBaMbo Nguni. Nabo futhi bayazalana noDlamini baseMbo kanye noNdwandwe. Kuthathe eside isikhathi ukuba babhajadiswe ngesibongo sakwaMkhize, sonke lesi sikhathi bebaziwa ngokuthi ngabaseMbo. Imvelaphi yesibongo sakwaMkhize Abantu bakwaMkhize kuthiwa kwathi uma behlukana nabanye bona batholwa ngaMaputukezi eTalagubhe. Kuthe emva kwalokho basuka bagudla ulwandle ngaseMpumalanga, behla njalo … Read more

Izithakazelo zakwa Mkhize

Gcwabe,Khabazela kaMavovo kaZihlandla,Gubhela,Mumbo omhlophe,Wena waseMbo,Wena okhanya amasi esiswini,Singela,Nhlama eyaphelel’etsheni,Ngunezi,Mumbo ombulazi,Nina enadla umuntu nimyenga ngendaba,Sibi side esimajembelezana,Sibi side esimaphandla esaphandl’abeNguni bavungama,Nina bengwaz’emabhudle,Eth’isabhudla yabuye yaphinda yabhudla,Malala amahle,Nin’enalala nomunwe endunu,Navuka nakhwif’ilanga,Nzalo kaSambela,Nina bakaSidaphudaphu ngokubadaphunela,Nzalo kaLuzalo!Zalankomo!! Enye indlu yakwa Mkhize MkhizeMumbo!Ndlozela ka Langa!Gubhela!Amamb’ abambulaz’ abadl’ umuntu bemyenga ngendaba,AbaMbo bakaSibisid’ esimaphandla,Asebephandl’ abeNguni bavungama’USibisid’ esimjembelezana. BakaNongalo owaphana kakhulu,Waze waphana ngenhlam’ isetsheniOsindaphundaphu … Read more