Sesha

Umlando wakwaMkhize

Abantu bakwaMkhize kuthiwa ngabeseMbo ngoba beqhamuka kuMumbo. Futhi bengaBaMbo Nguni . Nabo futhi bayazalana noDlamini baseMbo kanye noNdwandwe. Kuthathwe eside isikhathi ukuba babhajadiswe ngesibongo sakwaMkhize, sonke lesi sikhathi bebaziwa ngokuthi ngabaseMbo. Abantu bakwaMkhize kuthiwa kwathi uma behlukana nabanye bona batholwa ngaMaputukezi eTalagubhe. Kuthe emva kwalokho basuka bagudla ulwandle ngaseMpumalanga, behla njalo benbheke ngaseNingizimu, baze bafika … Read more

Izithakazelo zakwaMkhize

Gcwabe, Khabazela kaMavovo kaZihlandla, Gubhela, Mumbo omhlophe, Wena waseMbo, Wena okhanya amasi esiswini, Singela, Nhlama eyaphelel’etsheni, Ngunezi, Mumbo ombulazi, Nina enadla umuntu nimyenga ngendaba, Sibi side esimajembelezana, Sibi side esimaphandla esaphandl’abeNguni bavungama, Nina bengwaz’emabhudle, Eth’isabhudla yabuye yaphinda yabhudla, Malala amahle, Nin’enalala nomunwe endunu, Navuka nakhwif’ilanga, Nzalo kaSambela, Nina bakaSidaphudaphu ngokubadaphunela, Nzalo kaLuzalo! Zalankomo!! iAfrika

Joyina mahala. Uthole konke okwenzeka kwi-Afrika mase, uthole ne-ringtone yezithakazelo zakho.