isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izithakazelo zakwa Madlala Clan Names

Madlala!
Bhengu,
Mpumuza,
Umsengana omncane,
Kophela amabele sidle inyama,
Abadondolozela ngozipho kwabasesiNyameni,
Abakwanzipho zinde ngokucwebana,
AbaseMkhomazi abaphuma oPhatheni;
AbakwaSothulase.
Abakwambabala eyagweba igijima,
Ukuba ayigwebanga ngabe asikho
EsiPhahleni sakwaLokothwayo.
Abakwasithole asisengwa ngabezizwe,
Sisengwa ngabasekhaya;
Abakwamadlala ngendlovu
Zonke izizwe zingakwazi ukudlala ngendlovu.

Enye indlela yokuthakazela uMadlala

Madlala,
Bhengu,
Khuzwayo,
Zazela,
Madlala onganethi onetha ngomkhemezelo,
Sishi,
Gwegwana,
M’lenzubomvu,
Hlokohloko, inyon’ eyakha phezukomfula,
Mahlasela ngendlovu abanye beza ngemikhonto!

68 thoughts on “Izithakazelo zakwa Madlala Clan Names”

 1. Mina ngicela besihlukanisele la ngilahleka ekugcabeni . EMSinga sonke sigcabile abanye abagcabile ngingabonga uma ngingaba nolwazi kuleyo ndawo

  Reply
 2. Sanibona uNsizwa kaMadlala uMphephethwa, nginzalo yase goli mina futhi ke abadala abaningi sebadlula, ulwazi enginalo luncane. iythakazelo ngokuphelela zithi Madlala, Mphephethwa, Mlipha, Binda owase ngede eNgwavuma owajezisa umnta ka dadewabo wathi akanamhlehlo kanti umhlehlo ulibhabhakazi, yena ontsebula intsebulo ebabayo, yena ubiyela ngamakhanda amadoda! isende lokukhalipha, isende lezitha! uMphephethwa owaphephetha impi yaseMhlangavula amadoda wabuya empini ethi uMhlangavula udilikile kanti banamanga besaba impi. yena wakaMgayi! Mphephethwa.

  ngazi ukuthi amakhehla weza egoli kuzosebenza ema mayini, kwagcina sekuhlalwa lana since ama1940’s besuka oPhongolo, nokuthi bebe tekela mabe khuluma manje angeke ngazi noma yilokuthi babehlala eduze namaSwazi noma singamaBhaca, ikakhulukazi ngoba nakho uMphephetwa ngoba besuka ngale enzansi ngaseMzumbe. ngi ngane yomfana efisa ukuba nomuzi wami kungekdala, ngisacela onolwazi angisize angikwazi ukwakha ikusasa ngingazi indabuko ngokuphelela. Ngiyabonga bakithi

  Reply
  • Igama lami uSandiso Madlala . Ngisuke endaweni yase Nyandezulu eSouth Coast ,Port Shepstone. Mina Ngizithakazela kanje…
   MADLALA
   SOZABE
   SISHI
   HLOKOHLOKO
   QUNDEKA
   KHABAL’DAKA
   WENA OKHANYA AMASI ESISWINI….
   Ngibona engathi isibongo Sethu sakwa MADLALA sihlukene kaningi izithakazelo zaso, kuya ngendawo osuke ukuyo nomlando womndeni wakho. Mina languzalwa khona basuka endaweni takes MADLALA ngenhla kwaseNyandezulu Kodwa sikhona esinye isigodi sakwaMadlala esiseduze endaweni yaseMzumbe lapho kukhona inkosi yakwaMADLALA khona…Kuqala beyaye kube khona umcimbi omkhulu womndeni wonke wakwa MADLALA obizwa ngokuthi UBUMBANO. Bekuhlanganwa endaweni enkulu njengasoLwandle Noma emaPark amakhulu kube khona nenkosi . Bekuhlanganwa Abantu abadala ezindaweni ezihlukene njengo Pietermaritzburg ,Port Shepstone , Johannesburg etc… Awusenziwa okwamanje kowomcimbi ever since kwaba khona izinxabano eNdlunkulu kubangwa ubukhosi futhi nenkosi isidunguzela. Mfowethu angithembe ukwazi kwami khona lapho eliyikusiza khona. Wenza kahle uzihluphe ngolwazi lwemvelaphi yakho 🤝 intwenhle leyo.

   Reply
 3. Mina ngazi lezo eZakwaMadlala, kulezi ezinyi ngiyavuma nje kodwa umlando wazo angikwazi,
  oGwegwana, Mlenze ubumvu, o Vundla, Madlasela…

  Reply
 4. Hai ngicela ukuzwa uBhengu ungena kanjani yena bcos ngithi sbongo eseceleni nje leso sengiyasala mina mase nifaka Bhengu ngiyabonga

  Reply
 5. Nqoe Madlala from Zimbabwe
  Thina sazi okuthi abakoMadlala basuka kwaZulu behamba behlalela inkosi uMzilikazi bona bengabesikhosini. Isibongo sabo singuMguni or Mnguni. Bafika eZim baxabana then kwaba no Mguni Madlala, u brother Mguni Jiyane

  Thina sizi biza
  Nina oMadlala oMnguni abadlalela iNkosi
  Abadlala ngendlovu abanye besesaba
  Okwali kwali
  Okheli
  Otshuphula

  Reply
 6. Phumlani madlala mina ikhehlalami lingakashoni lathi sithakazela kanje

  Madlala sishi dlobeni kab’lidaka hlokohloko eladla insimu abaye beyililela bethi izophela kanti ayizophe unongane untoyanina… ngiyafisake ukuxhumana nalaba abathakazela kanje cz kusisi nobhuti ababili abalahleka nomawabo asazi bayangalaphi siyabadinga njengomdeni

  Reply
 7. Ngyakhuleka kunina basebukhosini bakithi kwaMadlala. Igama uTholah Madlala ngidabuka ngalhansi kwenkosi uNgamzizwe Madlala owangena emva kokukhothama kwenkosi uNyoniyezwe Madlala
  Sikhona ke isizwe sakithi eMzumbe ngalhansi kukamaspala waseSayidi(Port Shep stone). Umlando ukhona mningi nengifisayo nje kesivule ipage lethu or inkundla esizokhulisana kuyo nabantwana bethu bazi imvelaphi yabo.

  Ngyabona isizwe sethu siyehlukana ngenxa yokweswela ulwazi ngakho ngothi “Mazibuyele emasisweni”

  Ngiyinkosazana yakwaMadlala Sozabe Mcikili oSomagodla abagodla ingwe nengonyaaaama🙌

  Reply
  • Sanibona, Thol wena uwakithi ngqo..Inkosi ubaba omdala kimi.Mina ngingumzukulu ka Zaccariah.

   Reply
  • Aw wakithi ngqo wena Mina ngumzuvukile madlala ikhaya lisembumbulu eh inkosi Ibiza umah ongzalayo ngomamncane lokho kusenza obhuti ngake ngafika komkhulu

   Reply
 8. Sibusiso Madlala( oMadlala bakwa hhaza PMB nase Mngwenya estcort)

  Madlala
  Bhengu
  Nyathi Yesgenge
  Khabaldaka
  Gengeshe
  Abafaz bagengeleza esangweni kwaze kwasa amadhodha engalele

  Reply
  • I game ngingusanele ngakwaMadlal escort angazilutho ngomlando wam lokho kunzima kakhulu Lumina ngoba ngingumfana bengicela ungicathulise

   Reply
 9. Ncamisile Madlala oqhamuka emnambithi

  Mna ngazi ukuthi kwakukhona inkosi uMadlala yathola amadodana okuwu Sishi no Mphephethe. Wathi angakhothama uMadlala uSishi n Mphephethe base bebanga ubukhosi ingakho base behlukana phakathi, ingakho ke sino Mphephethe n Sishi nje mesithakazela mna ngithakazela knje;
  Mphephethe
  Nina enahlaba udadewabo
  Nithi akanamhlwehlwe
  Kanti unomhlwehlwe bhabhakadi
  Nina anahlabana ngotji
  Umkhonto usuwile
  Nina enabakashwaphana bukhona ubunzima
  Maphephethe nibiziwe ebulonjaneni
  Nathi imizi iyagegwa
  Nina enakoMngayi no Maphalala
  Mlipha!!!

  Reply
 10. Monwabisi Madlala,
  Mina ngu Sishi, Sdlobeni khabal’daka, Amahlokohlo amnyama adla Amasimu endoda Ayililela thina abakwa Manxele

  Reply
 11. Madlala, Mlipha, Mphephethe,shawushawu, (mkhono ubovu). Wena wase Ngidi Name Ngwavuma. Ukhokho Lana wuNgongodo..(wayeshade nomlungu ubabakho) Laba bafaka Umzilikazi kamashobane, ngoba kuthiwa babaleka kwaZulu bahamba nebutho likaMzilikazi,

  Bese bayela eMpumalanga lapho bafikile kwaVilakazi(yiko nabo see Phephetha).

  Thina ikhaya lomkhulu lise Gwane eMpumalanga (between Standerton and Magasoni)

  Reply
 12. Siphamandla Madlala eNqutu

  Mina engizaziyo izithakazelo zithi:

  Sishi
  Vezi, kayiKhali, Sandindi, Khabalidaka

  Amahlokohloko adla insimu yendonda ayililela
  Amalanda amhlophe

  Reply
 13. Busi no Nelly (Ngithakazela Njengani)

  Madlala
  Mphephethe
  Mlipha

  Nina baseNgede ne Ngwavuma

  Nina enajezisa umntaka’dadewenu
  Nathi akanamhlehlo, kanti
  Umhlehlo ulibhabhakazi

  Nina enaphephetha impi yase Mhlangavula
  Amadoda abuya endleleni athi
  UMhlangavula udilikile kanti
  Anamanga asaba ukuya empini

  Nina betshebulo ebabayo
  Nina enatshebula amafu namasibalo phezulu

  (Kulokhu lapha phezulu abanye obaba bathi)

  Wena Sende lezitha
  Sende lokukhalipha

  Mphephethe
  Mphephethe
  Mphephethe

  Reply
 14. Madlala,
  Mphephethe wase Ngede ne Ngwavuma, wena owadla umka dadewenu
  wathi akanamhlehlo kanti
  umhlehlo ulibhabhakazi,
  sende lezitha sende lokukhalipha,
  Mlipha,
  Wabizwa eMabinzeni………kwesikamNgayi obiyela ngamakhanda amadoda

  Abanye baqhubeka bathi (this has the same meaning as above)

  Wena wentshebula
  Intshebulo ebabayo
  Wena Owema engcekeni lendoda
  Amathanga agcalingana

  Reply
 15. Bheki Madlala ( Empendle)

  Ulwazi lwami ngabakwa Madlala ukuthi sizalwa ikhehla Igama lakhe kwakungu Nongane waye nama khosikazi angu 13
  ngatshelwa ukuthi langcwatshelwa e Curry Post (Howick),
  Now ingakho ubona izithakazelo zingefani abanye bagcina sebengama Pedí Baba ngo Matlala. its a Long history.
  Sonke Singabakwa Madlala.

  Reply
  • Bhuti Bheki ushyile lapho sishi kumele sazi ukusuka kuNongane kuya phezulu kuMadlala

   Reply
   • Kuyiqiniso okushiwoyo, uBhuti Bheki ngabe usizile uma enaba ngoba kuyabonakala ukuthi uyalwazi loludaba. Vele kwesinye isikhathi izithakazelo zihamba zishiyane. Ulwazi lukaNongane owaye namakhosikazi awu-13 sengathi lungasiza abaningi- impela baningi abangasizakala uma kunganenezelwa olwazini lukaNongane owangcwatshelwa e-Howick.Nalomkhakha wamaPedi – oMatlala – kunganokondisa ukutholwa ulwazi olwengeziwe.

    Reply
   • Bhuty bheki uyibeke kahle as kwaba nokuhlukana umlando sangawuthola ekuqaleni sobanethakazelo engafani suMadlala nje ophelele ngesimo sokuthi abanye mebesitshela bakha phezulu kuzoba nokungafani kwezithakazelo

    Reply
  • Yebo liqinisile leliKhabaldaka mina inkaba Yami ikhona impela e Currys Post nami ngingoka Nongane.
   Madlala
   Sishi
   Dlobeni
   Khabaldaka
   Hlokohloko
   Sozaba
   Gwegwana
   Thina esadla insimu beyililela….

   Reply
  • Sawubona boet wami buthi Bheki Madlala,wena owasekhaya impela ngoba nami Uma ngizwa umlando wami njengoba ngiwu Vusumuzi Madlala ngowase Mpendle eBhulwa,cela usize usithakazele ngokuphelele thina abase Mpendle e Bhulwa, ngiyabonga boet wami

   Reply
  • Sabelo madlala.molweni masishi sonke a masishi sinqamuka kaZulu sahamba sihlukane ngenxa yezimpi kodwa iqiniso. Nathi sidabuka ecurrist post( howick) ukhokho wethu uXamu nd bakhona nabazalwa uNongane owayeyinkosi. Sonke sabandawonye

   Reply
   • Mina ngingu myekeleni EMSinga emabomvini enhlesi .thina sithakazela kanje Madlala mkhweleli mkhosmude madlala ngendlovu dladlatane nongwevane Hlokohloko khabaldaka sishi . kodwa umlando angiwazi ngike ngizwe obaba bekhuluma ngokuthi siqhamuka ngase Phasiwe kodwa ngfisa ukuya Emzumbe ebkhosini bakithi ngozizwela mina

    Reply
 16. angimuboni uMadlala mphehethe
  wena wasengede enengovuma
  owajeza umkadadewabo wathi akanamhlahlo
  kanti umhlahlo ulibhabha kazi …………

  Reply
 17. mina ngyabazi no SISHI bt mina ngthakazela ngithi MADLALA, GCWABAZA , MAKHANYA , OMFENE , ABAHLEKISA ABANTU BENGAHLEKI………….

  Reply
  • Thina sithi madlala sishi hlokohloko,khabal’daka,sozabe sinqa esincane made kuba nehlamba ….angazi noma khona yini ozaziyo lezo

   Reply
   • Kubonakala sengathi uyazazi impela, baningi abangasizakala uma ungacobelela ngolwazi olwengeziwe lwezithakazelo zakwaMadlala, lezo wena ozaziyo.

    Reply
 18. MADLALA ,SOZABE ,MCIKILI ,SOMAGODLA INGWE NENGONYAMA ,SCUBI KASIPHEKWA MASIBUYA EMZINI , S’BIYA NGAMATHUMA ,ABANYE BEBIYA NGAMAHLAHLA ……. UBUKHOSI BAKWA MADLALA ….. BUSEKHONA E PORTSHESTONE EMZUMBE

  Reply
  • Enter your comment here…ngyajabula ukuzwa lokho engfsa ukukwaz ngb omadlala bebangaka kishukut umendo syowthola kbona ngb phela abangathakazel ngendlela yethu

   Reply
 19. oMADLALA abaqhamuka ezansi nezwe ,lapho kusabusa khona uBUKHOSI BAKWA MADLALA … PORTSHESTONE EMZUMBE , izithakazelo MADLALA , SOZABE , MCIKILI ,SOMAGODLA OWAGODLA INGWE NENGONYAMA , S’BIYA NGAMATHUMA ,ABANYE BEBIYA NGAMAHLAHLA, SCUBI KASIPHEKWA MASIBUYA EMZINI

  Reply
 20. Thina siwo Madlala abavela e Free State uthin umlando ngoba kukhon izithakazelo ezivela zibe oMphephethwa Songidi uthin umlando lapho

  Reply
  • Madlala,Mlipha,Mphephetho,Osengedo neNgovuma,owadla umka dadewabo wathi akananyongo,wathi akanamhlehlo,umhlehlo isibhabhakadane.

   Reply
 21. Besicela izithakazelo zaMadlala esesiyizwe ezindaweni ngokuhlukana kwazo. Isibonelo. OMadlala baseMzumbe abathakazelwa njengoMadlala abaseMsinga Nkandla Ulundi burg njalonjalo. Kodwa bayavumelana ngezinye izithakazelo.

  Reply
  • Ngiyacela ukwazi izithakazelo kanye nomlando woMadlala abadabuka eMooiriver kanye nase Estcourt.

   Reply
  • My brother ngokwazi kwami oMadlala basemsumbe (port Shepstone) nabaKwaZulu bayavumelana ngezithakazrlo ,into ishintsha lapha emakhehleni abazalayo ,phecelezi okhokho bethu ngoba mabili lamakhehla.

   Reply

Leave a Reply