isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izithakazelo zakwa Madlala

Madlala, Bhengu, Khuzwayo, Zazela, Madlala onganethi onetha ngomkhemezelo, Sishi, Gwegwana, M’lenzubomvu, Hlokohloko, inyon’ eyakha phezukomfula, Mahlasela ngendlovu abanye beza ngemikhonto!

Izithakazelo zakwa Madlala

Madlala! Bhengu, Mpumuza, Umsengana omncane, Kophela amabele sidle inyama, Abadondolozela ngozipho kwabasesiNyameni, Abakwanzipho zinde ngokucwebana, AbaseMkhomazi abaphuma oPhatheni; AbakwaSothulase. Abakwambabala eyagweba igijima, Ukuba ayigwebanga ngabe asikho EsiPhahleni sakwaLokothwayo. Abakwasithole asisengwa ngabezizwe, Sisengwa ngabasekhaya; Abakwamadlala ngendlovu Zonke izizwe zingakwazi ukudlala ngendlovu.