isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Izithakazelo zakwa Khanyile Clan Names

Sothole,
S’tshopo othi udl’ inkomo kanti udl’ impisi,
Umashaya umuntu aphindele lapho aphuma khona,
Odl’ isinkwa esinothotho,
Mahamba kancane Sogodi,
Phondo olukhulu elavuma kwavuma amadoda,
Shalashala elihle elithukuvuma ukulandula,
Ntunjwa kaLanga,
Mthiyane,
Ndwandwe,
Zikode, Mabhuqa,
Ngwane,
ULanga ongenandlebe angaba nendlebe weza nonina,
Inhliziyo eyasala ezaleni kwasa bayicosha ngakusasa!

15 thoughts on “Izithakazelo zakwa Khanyile Clan Names”

 1. Undwande nami angimazi ekhaya sithi
  Khanyile, ngwane sothole sodumazwe sonyongo yendlovu umdabudabu uphika nelanga uskhotha senkomo ungwane ongena ndlebe wabanendlebe weza nonyoko

  Reply
 2. Khanyile, Ngwane, Mabhuqa ka Mpangela, wena owa kwa Mlonyeni, ,Kade nislindile bafokazane sesfikile. Bhibhidla ka Mtutumalo, wena Owathwala umthwalo osinda amadoda,Wena owadla imbuzi iphele.

  Reply
 3. MINA NGAZI UKHANYILE NGWANE MABHUQA SGQOZA ESIMLOMOBOVU MPANGELA NQOBO OMTHWLO UNGETHWALA NINA ENADLA IGAZI LABAFOKAZANA

  Reply
 4. Hayi iyadida ke nami le ……ndwadwe…min ngth mangizibiza khanyile ungwane usogodi unzimase kalanga…

  Reply
 5. Mhlampe lokhu konisiza boNgwane. ” Yini Izithakazelo?
  Izithakazelo ziyigugu nendlela lokuzigqaja kulowo osuke ebizwa ngolibo lwamaqhawe akubo. Ngisho kungathiwa umuntu usethukuthele wagana unwabu, uma uke wambiza ngesithakazelo samhlaba siye siyithunge maphakathi inhliziyo uzibone izihlathi zivakashela izindlebe. Zonke izizwe zabeNguni zinezibongo. Izibongo lezo zihambisana nezithakazelo. Izithakazelo zehluka ngokuthi zona zihambisana nesibongo sabantu abanenkaba yozalo. Izithakazelo lezi zisuselwa emagameni nasezibongweni zokhokho besibongo esithile. Uma umuntu ethakazela uyaye aqale kokhokho, kokunye athinte nomlando walowo esuka emthakazela. Empeleni isithakazelo yigama likakhokho othile ohlotsheni lolo. Lokho kwenza ukuba isithakazelo sifane nesibongo. Phela isibongo naso igama lomuntu, kwesinye isikhathi isithakazelo noma isibongo siqhamuka ngesenzo esithizeni. “

  Reply
 6. Cha, mina ngazi ooKhanyile ,Ngwane, Bhabha, Nduvane, Fukuza, Cholo, Mabhuqa, Mthiyane. Lezezinye ai angizazi

  Reply

Leave a Reply