Izithakazelo zakwaKhanyile

Sothole, S’tshopo othi udl’ inkomo kanti udl’ impisi, Umashaya umuntu aphindele lapho aphuma khona, Odl’ isinkwa esinothotho, Mahamba kancane Sogodi, Phondo olukhulu elavuma kwavuma amadoda, Shalashala elihle elithukuvuma ukulandula, Ntunjwa kaLanga, Mthiyane, Ndwandwe, Zikode, Mabhuqa, Ngwane, ULanga ongenandlebe angaba nendlebe weza nonina, Inhliziyo eyasala ezaleni kwasa bayicosha ngakusasa! iAfrika