Amaphupho ngempi

Uma uphupha ukuthi uyalwa empini kusho ukuthi maduzane uzolwa nomuntu osempilweni yakho – ikakhulukazi ekhaya.

2 thoughts on “Amaphupho ngempi”

  1. Kuchaza ukuthi I ukuphupha uhleli no saziwayo ujabulile kumnandi. Next thing usuphupha usendaweni enabantu abalwayo bodwa kuchitheka igazi. Uyasaba uzama ukubaleka kulendawo enalemibono emimbi?

    Reply

Leave a Reply