Amaphupho ngempi

Uma uphupha ukuthi uyalwa empini kusho ukuthi maduzane uzolwa nomuntu osempilweni yakho – ikakhulukazi ekhaya.