8 thoughts on “Amaphupho ngempi”

  1. Celukubuza kuchazani ukuphupha kukhona umuntu okshayayo ubaleke uphinde ubhekane nomunye…emvalokho lo wesbili obhekane naye uma usumumele usufuna nilwe nobabili avele abaleke…kuvele kuqhamuke amabutho eyngane zeskole zifune ukunghubhisa yena egcine ebalekile singamtholi…ngithi ngsabheke lokho kuvele kuqhamuke omunye futhi naye ozongilwisa kant mina senghamba nomuntu ecaleni silwe sobabili simhlanganyele simnqobe

    Reply
  2. Kuchaza ukuthi I ukuphupha uhleli no saziwayo ujabulile kumnandi. Next thing usuphupha usendaweni enabantu abalwayo bodwa kuchitheka igazi. Uyasaba uzama ukubaleka kulendawo enalemibono emimbi?

    Reply

Leave a Reply