isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

22 thoughts on “Amaphupho ngamahhashi”

 1. Kusho ukuthini ukuphupha ihhashi elinophondo, unicorn, futhi limhlophe kanye ne hhashi emhlophe kodwa leli elijwayelekile kukhona nekhandlela eliyellow.

  Reply
 2. Kucha, ani ukuphupha ugibele ihhashi bese kuqhamuka omunye nelakhe lifike lishaye leli engiligibele lize lithothobale yinhlungu ngize ngehle kulo?

  Reply
 3. Kutsho ukuthi ukuphupha ama hashi ama bili ayi brown umbala wawo kodwa eno buso obumhlomphe abengibheke ngamehlo alothando nami bengiwajabulele

  Reply
 4. Kusho ukuthini ukuphupha ihhashi likulandela la likuthola thola khona lilokhe likuphonsa phezulu .mawubaleka after ukulishaya ngamatshele ubaleke likulandele liylthole nama Qanda alo ai2

  Reply
 5. ngabe kusho ukuthini uphuphe ujahwa amadoda egibele amahhashi lapho ngabona umama wami ongasekho kulomhla nodadewethu osaphila bethi angibaleke, ekubalekeni kwami kwavela udadewabo kababa ongasekho engikhomba ekhombisa lamadoda la ngibalekele ngakhona kodwa bagcina bengangificanga?

  Reply
 6. Kusho ukuthini ukuphupha ibhola eluhlaza uhleli phezukwayo ibese iyashintsha ibe ibe ihhashi elimhlophe ubaleke likulandele lishaya kancane lingajahe ndawo

  Reply
 7. Kusho ukuthini ukuphupha inkomo ebomvu ikuhubha uma sizongifica ngishaye ngesgodo enhloko Ivele icasuke ikhulumise okomuntu ithi yabona ke njengob usungshayile ngizoyokvimba ngaphambili ngikshaye nam…ngoba mina bengikdlalisa…..nokbaleka bengibaleka kanzima kungabalekeki..

  Reply
 8. Kuchaza ukuthin ukuphupha ihhashi elibomvu ligijima ngathi linuka ingane yami ena5 ithe iyabaleka yayangakulo layinuka salixosha laphinde labuya lajaha lobenghamba naye esebeleth ingane yami le na5 bangen ehlathin labuya ngathi selifuna ukujaha mina ngalixosha ngathi ngkhuluma nalo nangesbhunu

  Reply

Leave a Reply