Amaphupho ngamahhashi

Uma uphupha ubona ihhashi kusho injabulo nokuchuma ekusaseni lakho ikakhulukazi uma limhlophe. Uma ihhashi lithukutheke ngesikhathi uligibele kusho ukuthi uzoba nezinkinga ebudlelwaneni bakho.

8 thoughts on “Amaphupho ngamahhashi”

  1. Kusho ukuthini ukuphupha ibhola eluhlaza uhleli phezukwayo ibese iyashintsha ibe ibe ihhashi elimhlophe ubaleke likulandele lishaya kancane lingajahe ndawo

    Reply
  2. Kusho ukuthini ukuphupha inkomo ebomvu ikuhubha uma sizongifica ngishaye ngesgodo enhloko Ivele icasuke ikhulumise okomuntu ithi yabona ke njengob usungshayile ngizoyokvimba ngaphambili ngikshaye nam…ngoba mina bengikdlalisa…..nokbaleka bengibaleka kanzima kungabalekeki..

    Reply
  3. Kuchaza ukuthin ukuphupha ihhashi elibomvu ligijima ngathi linuka ingane yami ena5 ithe iyabaleka yayangakulo layinuka salixosha laphinde labuya lajaha lobenghamba naye esebeleth ingane yami le na5 bangen ehlathin labuya ngathi selifuna ukujaha mina ngalixosha ngathi ngkhuluma nalo nangesbhunu

    Reply

Leave a Reply