Izithakazelo zakwa Vilakazi Clan Names

Vilakazi,
Nzimande,
Jili,
Binda!
Mphephethwa!
Wena wakoGama
UGam’ uyedwa kubaPhephethwa
Matshinga waseMaphephetheni
Ogwaza aze ame ngeklwa
UNgwevu noNgwavuma
Nina baseNgwede naseNgwavuma
Nina baseNdondina ngovuma
Sihlase!
Wena owadla umkadadewenu wathi akana nyongo akana mhlwehlwe, ibhabhakati
Umhlwehle oduma njenge zulu, wathi useyitheni waqalingana,
Walingisa insimu izenza ukumila,
Nin’ abamakhosana amancane ngokuzilamlela,
Malinga bamchatha ngohlanga
Bethi akafe angafi
Baze banqoba,
Binda!

2 thoughts on “Izithakazelo zakwa Vilakazi Clan Names”

Leave a Reply