Izithakazelo zakwaVilakazi

Vilakazi, Nzimande, Jili, Binda! Mphephethwa! Wena wakoGama UGam’ uyedwa kubaPhephethwa Matshinga waseMaphephetheni Ogwaza aze ame ngeklwa UNgwevu noNgwavuma Nina baseNgwede naseNgwavuma Nina baseNdondina ngovuma Sihlase! Wena owadla umkadadewenu wathi akana nyongo akana mhlwehlwe, ibhabhakati Umhlwehle oduma njenge zulu, wathi useyitheni waqalingana, Walingisa insimu izenza ukumila, Nin’ abamakhosana amancane ngokuzilamlela, Malinga bamchatha ngohlanga Bethi akafe angafi … Read more