Izithakazelo zakwa Nzimande

Nzimande,
Gqawu,
Mphephethwa,
Gwala
Ngwekazi
Mdlovu
Wena owasukela isigodo simuka nomfula wathi yinyama,
Madla kulandulwa!
Mdluli,
Shebe, Nozulu, Ngwekazi
Phohlaphohla,
Mangqingqingqi.
Nyawo zimhlophe ngokunyathela njengezihlabathi zolwandle.
Mancama ngesinkwa esikhulu esancama amakhosi eya empini.
Xam’ odla ngomsingazane,
Mhlandla,
Nomandla,
Majiya!
Wena kaMabathabatha!
Vilakazi!

Leave a Reply