Izithakazelo zakwa Thusi Clan Names

Thusi
Mlotshwa,
Sishange,
Ndlebenkomo,
Bhulekuphangweni,
Makhanya,
Gcwabaza,
Nondlela,
Msuthu,
Ndandali,
Ntamonde,
Khambule,
Ndlandla,
Vunisa,
Zindela,
Manyoni,
Mbuyisa,
Mzilankatha,
Mshazi,
Mlambo,
Mabhedla,
Vunisa,
Inina enehla ngomzungulu niphuma empumalanga umzungulu wasala wabola, Sbumbu setshwele eligulayo,
Madla umchamo wenja
Manyosi sofakaza

30 thoughts on “Izithakazelo zakwa Thusi Clan Names”

 1. Thina eMotebello eMdwedwe sithakazela sithi
  Thusi Mlotshwa Ndlebenkomo Sishange Ndimbathe Sobuswayo nina enehla ngomzungulu wasale wabola,enilingisa abalimayo enabuyisa abafazi ekulimeni nabuyisa amadoda ekuchabeni.

  Reply
 2. The late Brian Thusi, wangicobelela ngalezithakazelo ezilandelayo:

  Ndlebenkomo, Mlotshwa, Mwelase, Sishange, Nombanga wena waseMdletsheni, uMagadajiyane
  umakhoth imbewu njengengwababana, Luvuno, Zisonga zingaphesheya komfula, Nina eningaweli ngazibuko eniwela ngesihlengela somfula, Dodomba, skhumba sonwabu, Silo sikankentshane, Mvelo yakhe, Siwaka engathi umbila ukhahlela, Ngalo sinda ngempi enkulu kaMzilikazi.
  U Thusi kangcwatshwa, umbozwa ngesihlangu apheshethwe umoya. THUSI !!!

  Reply
  • Phiwe ,
   Thina ke sithi: Thusi
   Mlotshwa, Sishange, Nhlebe enkomo, mlonyana omcinyane kaJama, uwajama emaGozen kwavelu Mntungwa kaKhumalo, Amazala Nkosi…

   Reply
 3. Mina ngingu Thusi,ndlebenkomo,uMafulela owafulela amasela ngaphakathi komuzi,uSjingi sisanda ngaphansi sishise ngaphezulu,umkhandi wensimbi amagwala azozibalekela.

  Reply
 4. San’ bonani maThus’amahle
  San’ bonan Mlotshwa
  San’ bonan NdlebeNkomo
  Sishange.

  Yimina uMandlakayise
  uMandla ozalwa uJaphet, owahamb’eGoli wayo thath’umfaz’we lawu. Yimina uJohnny lo okhulumayo.

  Nami ngithe angi bulise ezimfeneni.

  Reply
 5. Mina ngingu Thusi, Mwelase, soMfene, Makhwaphunani, Inyoka eyakhwela emthini ingenanyawo, amathusi awela uThukela lugcwele… Ngizalwa Indoda eyashaya indlovu ngesibhakela yabuya neziswana zayo. Impande ikwamhlaba uyalingana.

  Reply
 6. Kuyezwakala kodwabbengicela ungenelele la kuThusi NoMakhanya ukuze kuqonde uMlando.

  Reply

Leave a Reply