Amaphupho ngengulube

Uma uphupha ubona ingulube kungaba kuhle noma kube kubi. Uma yeqa endleleni yakho bese ibaleka kusho ukuthi uzophunyukwa yithuba elikhulu. Uma ingenandaba nawe uzophumelela futhi ucebe. Uma uphupha ngengulube yesilisa ngokukhethekile kusho ukuthi umkakho uzoba yinkinga. Uma uphupha ingulube efile uzothola izindaba ezinhle ezivela kude.