Amaphupho ngegundane

Uma uphupha ubona amagundane kusho ukuthi kunenkinga eza ngakuwena. Abanye abantu baphokophelele ukukuchitha nazozonke izinto ozisebenzele kanzima.

Uma uphupha ubona amagundane kuyinhlanhla kuphela uma emhlophe. Ngale kwalokho kusho ukuthi abantu bazokukhaphela.

12 thoughts on “Amaphupho ngegundane”

    • Uma uphupha ubona amagundane kusho ukuthi kunenkinga eza ngakuwena. Abanye abantu baphokophelele ukukuchitha nazozonke izinto ozisebenzele kanzima.

      Reply

Leave a Reply