Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Imithi Inyama Isichitho Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindlu Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkanyezi Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Izulu Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umoya Umshado Utshani

6 thoughts on “Amaphupho ngama-aphula”

  1. Ngicela ukubuza kuyini ukuphupha umnakwenu nendoda yenu bedla amagrebhisi bese oweslisa awanike wena angadli yena aphume usale nomnakwenu niwadle nobabili uma esephumile akufonele athi thatha imoto uhambise umnakwenu asuke la liyangihlupha lephupho selize langiphinda

    Reply
  2. Kusho ukuthini ukuphupha ukhelelwa amapetshisi amahle ngumuntu osashona wakini ekupha wona

    Reply
  3. Uma uphupha unyuka ama steps kuleft wakho kunabantu nakhona bame ulayini wena uyanyuka naku right unanimity nakhona uphethe ama fruit ngesandla khona ne aphula kwangathi ngipha uhlanya iaphula elilodwa obese ngiyaqhubeka nginyuke uhlanya lwangibuza lwathi why upha mina aphula ungaphi laba ngathula ngafika phezulu kwangathi ngiyocela yoghurt kumlungu ongiqashele kuklina

    Reply

Leave a Reply