14 thoughts on “Amaphupho ngama-aphula”

 1. Ukuphupha amapheya emaningi emahle esihlahleni sawo bese uyakha uthi amnandi kakhulu lawa awafani namanye kusho ukuthini

  Reply
 2. Cela ukubuza kusho ukuthini Uma uphupha uthunyw ama strawberry, ama aphula kuthi yowa thenga esitolo?

  Reply
 3. Kusho ukuthini ukuphupha ubaba womuntwana wakho edayisa inyama yangaphakathi
  ayimbele phansi sakuyibeka ukuthi ingonakali engenalo ifrigi?

  Reply
 4. Ngicela ukubuza kuyini ukuphupha umnakwenu nendoda yenu bedla amagrebhisi bese oweslisa awanike wena angadli yena aphume usale nomnakwenu niwadle nobabili uma esephumile akufonele athi thatha imoto uhambise umnakwenu asuke la liyangihlupha lephupho selize langiphinda

  Reply
 5. Kusho ukuthini ukuphupha ukhelelwa amapetshisi amahle ngumuntu osashona wakini ekupha wona

  Reply
 6. Uma uphupha unyuka ama steps kuleft wakho kunabantu nakhona bame ulayini wena uyanyuka naku right unanimity nakhona uphethe ama fruit ngesandla khona ne aphula kwangathi ngipha uhlanya iaphula elilodwa obese ngiyaqhubeka nginyuke uhlanya lwangibuza lwathi why upha mina aphula ungaphi laba ngathula ngafika phezulu kwangathi ngiyocela yoghurt kumlungu ongiqashele kuklina

  Reply

Leave a Reply