isiXhosaisiXhosa SetswanaSetswana

Yini Izithakazelo?

Izithakazelo ziyigugu nendlela lokuzigqaja kulowo osuke ebizwa ngolibo lwamaqhawe akubo. Ngisho kungathiwa umuntu usethukuthele wagana unwabu, uma uke wambiza ngesithakazelo samhlaba siye siyithunge maphakathi inhliziyo uzibone izihlathi zivakashela izindlebe. Zonke izizwe zabeNguni zinezibongo. Izibongo lezo zihambisana nezithakazelo.
Izithakazelo zehluka ngokuthi zona zihambisana nesibongo sabantu abanenkaba yozalo. Izithakazelo lezi zisuselwa emagameni nasezibongweni zokhokho besibongo esithile. Uma umuntu ethakazela uyaye aqale kokhokho, kokunye athinte nomlando walowo esuka emthakazela. Empeleni isithakazelo yigama likakhokho othile ohlotsheni lolo. Lokho kwenza ukuba isithakazelo sifane nesibongo. Phela isibongo naso igama lomuntu, kwesinye isikhathi isithakazelo noma isibongo siqhamuka ngesenzo esithizeni. Sizwe Hlongwane Reference: uzspace.uzulu.ac.za

Uyazazi izithakazelo zakho noma ezomunye? Zikfake lapha!

8 thoughts on “Yini Izithakazelo?”

    • Mhlawumbe uma ungaqala uke usitshele lezo zithakazelo zakwaMakhunga ozaziyo, noma zingeziningi zimbalwa, kuyosiza lokho kwabanalo ulwazi lomlando wakwaMakhunga, nabo sebokwenenezela ngendlela abazi ngayo. Uma besho ekhaya kwenu baye bathi zithini izithakazelo zakwaMakhunga?

      Reply
  1. Mina ngyathanda ningichazele ngomlando nje wakwaDlamini(onkosi, Mlangeni, sibalukhulu,,,,,,) bengingajabula yazi uma ngingawazi nje

    Reply

Leave a Reply