Ukuphupha ujeqe

Ukuphupha ujeqe kungasho ukuthi abaphansi kukhona into abafuna ukukunikeza yona, kube kukuwe ukuthi uyiphatha kanjani futhi kuzoba yinto yesikhashana. Lokhu kungaba yitoho lezinyanga.

Ukuphupha unomndeni wakho nidla ujeqe nenyama yenkomo kungasho isifo. Kungasho ukuthi kukhona osondelene naye ongase ashone.

Ukuphupha ujeqe uwudla kungasho ukuthi kukhona okudlisa ngephupho, kumele mawuphuphe lokhu uvuke uphalaze ukuze kuphume lelo dliso.

Leave a Reply