Amadlozi Amakhanda Amalobolo Amaphunga Imali Imicimbi Imicimbi yesintu Imifino Imililo Imishado Imithi Inyama Isichitho Izaga Izigodi Izikhathi Izilwane Izimbali Izinambuzane Izindlu Izingubo Izinhlanzi Izinhlwathi Izinja Izinkanyezi Izinkomo Izinyanga Izinyoka Izinyoni Izulu Ukudla Ukufa Ukugula Ukuhamba Ukukhubazeka Ukuthenga Ukuzwa Umoya Umshado Utshani

Ukuphupha isikhishikizane

Amaphupho ngomoya ohamba endaweni eyodwa (isikhishikizane) ayinto engekho yinhle neze. Uma uphuphe isikhishikizane sikusibekela lokho kuchaza ukuza kwesikhathi esinzima esizohambisana nokukhathazeka okukhulu, okuzoba ukonakala kwalokho osuke uzama ukukufeza. Kanti uma uphuphe usibona nje kuphela lokho kuyibika lokuma ndawonye kokwenzayo, ukungabi nenqubekela phambili, okungaba ukuphinda isigaba uma ungumfundi, ukungakhuphuki ngokwesikhundla obusifisa uma usemsebenzini, ukungathuthuki emsebenzini webhizinisi uma kukhona onalo, ukuqhubeka kokuhamba kwesikhathi ungawutholi umsebenzi uma ungumuntu obewudinga kakhulu njalo njalo.

Leave a Reply